Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Projesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Projesi Hk.

    15 Haziran 2012

Tarihi  :  15.06.2012
İşareti :  4/5000-2046
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazı ekinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldıkları “Araç Tescil ve Sürücü Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Online Olarak Yapılması Projesi”ne ilişkin yazı iletilmiş olup ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası