Araç Muayene Genelgesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Araç Muayene Genelgesi Hk.

    2 Kasım 2010

Tarihi     :01.11.2010                                        
İşareti    : 03/5000-3683
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, araç muayene istasyonlarına ilişkin 2010/KUGM-18/ARAÇ MUAYENE numaralı Genelgenin yayımlandığını belirterek, söz konusu Genelgenin www.kugm.gov.tr adresinden temin edelebileceği bildirilmektedir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası