Arabuluculuk Sınavı Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Arabuluculuk Sınavı Hakkında

Tarihi  : 16.11.2015
İşareti  : 4/5000-2474
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı izniyle arabuluculuk eğitimleri düzenlemeye hak kazanan TOBB ETÜ SEM’den hizmet almak suretiyle, Birliğin personelıyle oda ve borsaların Genel Sekreterleri ve personeli, Meclis Üyeleri, Gen. Girişimciler Kurulları Üyeleri, Kadın Girişimciler Kurulları Üyeleri arasından hukuk fakültesini en az 5 yıl önce bitirenler için gönüllülük esasında 3 grup halinde düzenlenen Arabuluculuk eğitimlerinin tamamlanmış bulunmakta olduğu  bildirilmektedir.
 
Arabulucu olabilmek için Bakanlıkça yapılan yazılı  ve uygulamalı sınavda başarılı olunması gerekmekte olup Bakanlığın 2015 yılındaki yapacağı ikinci yazılı sınava ilişkin ilan metnine  www.adb.adalet.gov.tr/duyurular/2015/Kasim/2015_yazilisinav_2_ilan/index.html adresinden ulaşılabilmektedir. Buna göre 27 Aralık 2015 tarihinde Ankara, İstanbul,İzmir,Bursa,Antalya, Erzurum,Kayseri ve Samsun illerinde yapılacak olan sınava başvurular 23 Kasım -11 Aralık 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda http://mobis.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresi üzerinde yapılacaktır. Yazılı sınav başvurularında talep edilen Katılım Sertifikaları katılımcıların 23 Kasım 2015 tarihine kadar ellerinde olacak şekilde, kendi adreslerine gönderileceği belirtilmektedir.
 
Diğer yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce yazılı sınava Ankara’da girmek isteyen katılımcılara yönelik, 25 ve 26 Aralık 2015 tarihlerinde Birliğin Sosyal Tesislerinde “sınav öncesi gözden geçirme eğitimi” düzenlenecek olup, katılım teyitleri TOBB ETÜ SEM tarafından alınacağı bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
                                                                                                                                                                                                                                          
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası