ARABULUCULUK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

    6 Ekim 2015

Sayın Üyemiz;  
 
Bilindiği üzere; 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Türk Hukuk sistemine giren Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı üçüncü bir kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden çözebilecekleri gibi devam eden davalarda tercih edebilecekleri alternatif, dostane bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.   
                    
Bu kapsamda, Odamızda kurulmuş olan Ankara Sanayi Odası Tahkim, Arabuluculuk ve Uzlaştırıcılık Merkezininin (ASOTAUM) faaliyetlerinin tanıtılmasını ve desteklenmesini  teminen ve iş hayatında yaşadığınız hukuki uyuşmazlıkları mahkemeye taşınmadan, zaman ve itibar kaybına neden olmadan, daha kısa sürede çözülerek ortadan kaldırılması için en yaygın kullanılan alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından arabuluculuk hakkında bilgi verilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan ÖZTATAR’ın katılımı ile 12 Ekim 2015 Pazartesi günü  Saat 10:00’ da Odamız Zafer ÇAĞLAYAN Meclis Salonunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir
Siz değerli üyelerimize yararlı olacağını düşündüğümüz sözkonusu toplantıya katılımlarınızın en geç 9 Ekim 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nden Betül SEYREK’e  (Tel: 417 12 00-1117 , E-Posta: betul.seyrek @aso.org.tr ) bildirilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası