APEC Çevresel Ürünler Listesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

APEC Çevresel Ürünler Listesi Hk.

Tarihi  : 14.03.2014
İşareti : 
4/5000-896
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen, çevresel ürünlerde çoklu serbestleşme girişiminin 2014 yılı içerisinde başlatılacağının Davos’ta duyurulduğu ve yapılacak müzakerelerde başlangıç olarak Asya Pasifik Teşkilatı (APEC) tarafından “çevresel ürün” olarak kabul edilen toplam 54 adet sanayi ürününü içeren listenin temel alınacağı ifade edilmiştir.
 
Buna istinaden “çevresel ürün” kavramı ve ürün listeleri hakkında temel bilgileri içeren bilgi notlarının Birlik’in internet sitesi (www.tobb.org.tr) sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altında, “Diğer Duyurular” bölümünde yer aldığı belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda, konu ile ilgili üyelerimizin APEC çevresel ürünler listesine yönelik görüş ve değerlendirmelerinin en geç 17 Mart 2014 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası