Antartika ve Okyanus Araştırması Ulusal Merkezi İhale Duyurusu - Ankara Sanayi Odası

Antartika ve Okyanus Araştırması Ulusal Merkezi İhale Duyurusu

Tarih: 09.04.2013 
İşareti: 05/5000-1340
 
 
Sayın Üyemiz
 
Antartika ve Okyanus Araştırması Ulusal Merkezi’nden alınan bir yazıda, Merkezlerince gizli tekliflerin iki aşamada alındığı (1. aşama; teknik boyutta teklif, 2. aşama; finansal teklif) belirtilmektedir. Söz sahibi üreticilerden teklif numarası, madde ve beklenen zaman ve aşağıdakilerin temini için alınan teklif belgeleri için son teslim tarihinin 22 Nisan 2013, Fiyatlandırma ibrazı için son tarihin ise 23 Nisan 2013 olduğu iletilmektedir.  
 
Teklif Numarası                  Madde açıklaması               
NCAOR/SOE-50301/PT-   SUPPLY, INSTALLATION &
28                                           TRAINING OF TOC & TN
                                               ANALYZER
Teklif Döküman Ücreti      EMD
Rupi      Dolar                      Rupi        Dolar
1000 /-  40.00                       50 000/-   1000
 
Yazıda devamla, teklif ile ilgili ayrıntılı bilginin web sitelerinde ( www.ncaor.gov.in ) ve Kamu Merkezi Temin Portalı’nda ( http://eprocure.gov.in ) bulunduğu, teklif ücreti bulunmayan tekliflerin göz ardı edileceği vurgulanmaktadır. Söz konusu teklif formatları, NCAOR’nın Temin bölümünden bütün çalışma günleri içinde posta yoluyla veya kişisel başvuru ile elde edilebilmektedir. 1000 ile 1600 saat arası ihale ücretlerinin ödenmesi, çapraz şekilde anında ödenecek senetler NCAOR ile anlaşmalı ulusal bir bankaya ihale numarası ve çeşidini belirten bir talep ile yalnızca Vasco-da-gama’da yapılabilmektedir.  
 
İhale formları Hintli teklifçiler için 1050 rupi, yabancı teklifçiler için ise 50 $ ödeme ile hızlı postadan temin edilebilir. Bahse konu yazıda, gecikme veya değişikliklerden NCAOR’nin sorumlu olmadığı, tekliflerin 25 Nisan 2013’te teklif sahipleri veya teklif sahiplerinin temsilcileri huzurunda açılacağı, NCAOR’nin teklifin tamamını veya bir kısmını sebep açıklamadan reddetme hakkına sahip olduğu bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası