Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Artırımı - Ankara Sanayi Odası

Anonim Ve Limited Şirketlerin Asgari Sermaye Artırımı

    3 Şubat 2014

Tarih: 03.02.2014
İşareti: 05/5000-455
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesi ile anonim şirketlerin, 580 inci maddesi ile de limited şirketlerin sahip olmaları gereken en az sermaye tutarları belirlendiği ve buna göre, en az sermaye tutarının, anonim şirketler için 50.000 TL, limited şirketler için ise 10.000 TL olmasının öngörüldüğü iletilmektedir.
 
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ile Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 20’nci maddesinin birinci fıkrasında ise “Anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde sermayelerini, anılan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde öngörülen tutarlara yükseltirler; aksi halde mezkur sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. ” denilmektedir.
 
Bu kapsamda; sermayesi 50.000 TL’nin altında olan anonim şirketler ile sermayesi 10.000 TL’nin altında olan limited şirketlerin en geç 14.02.2014 tarihine kadar sermayelerini anılan tutarlara yükseltmeleri gerektiği, söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirketlerin 14.02.2014 tarihinden sonra münfesih durumuna düşecekleri bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası