(Anonim Şirketlerin Dikkatine!) Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığının De - Ankara Sanayi Odası

(Anonim Şirketlerin Dikkatine!) Anonim Şirketlerin Kurucu Ortaklarının Sigortalılığının De

 ACİL VE ÖNEMLİDİR
 
 
Tarihi     : 19 .03.2009
İşareti    : 7/5000- 
1195
Yanıt     : sicil@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yenişehir Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından Odamız’a ulaştırılanbiryazıda, 01.10.2008 tarihinden önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıt ve tescilleri yapılmış ve sigortalılıkları devam etmekte olan Anonim şirketlerin kurucu ortağı olup, 01.10.2008 tarihinden itibaren söz konusu şirketlerin yönetim kurullarında görevi bulunmayan sigortalıların 01.04.2009 tarihi mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu merkez müdürlüklerine bir dilekçe ile şahsen veya iadeli taahhütlü olarak müracaatta bulunmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalılıklarının devam ettirilmesi sağlanacaktır.

Aksi halde 01.04.2009 tarihine kadar müracaatta bulunmayanların 5510 Sayılı Kanun gereğince Sosyal Güvenlik Kurumu’ndaki sigortalılıkları 01.10.2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ankara Sanayi Odası

 

Ek: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Odamız’a gönderilen yazı.