ANKARA SANAYİ ODASI TOPLUMSAL ALGI ANKETİAnkara Sanayi Odası (ASO) Toplumsal Algı Anketi; kalite anlayışımız ve çalışmalarımız doğrultusunda Odamızın hizmet kalitesini değerlendirmek, bilinirlik düzeyini ölçmek, çeşitli alanlarda sağladığı katkıyı resmi, sivil ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla olan ilişkileri çerçevesinde analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır.


S.1. Anketi dolduran kişinin temsil ettiği kurumun türü?


Kamu
Tedarikçi
Ticaret Odaları / Borsalar
Basın
STK (Dernek, Vakıf vs.)
OSB / Serbest Bölge
Meslek Odaları
Gerçek Kişi
Diğer:

S.2. ASO ile ortak bir çalışma içerisinde yer aldınız mı?


Evet
Hayır

S.3. ASO’yu ne kadar yakından tanıdığınızı belirtiniz.


Hiç tanımıyorum Çok az tanıyorum Kısmen tanıyorum Tanıyorum Çok iyi tanıyorum

S.4. ASO’yu ne kadar başarılı bulduğunuzu belirtiniz.


Çok başarısız Başarısız Kısmen başarılı Başarılı Çok başarılı

S.5. ASO Başkanı’nın adını biliyor musunuz?


Evet Hayır
Diğer:
Cevabınız "Evet" ise lütfen belirtiniz.