Ankara’da Yenilenebilir Enerji Analiz Çalışmaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ankara’da Yenilenebilir Enerji Analiz Çalışmaları Hk.

    10 Aralık 2010

Tarihi     : 10.12.2010
İşareti    : 05/5000-4084
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
 
Sayın Üyemiz, 
 
Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında, ileride kurulması muhtemel kümelenme faaliyetlerinde altyapı oluşturmak ve Ankara bölgesinin gelişiminde kritik bir öneme sahip olan yenilenebilir enerji sektöründe yapılacak olan yatırımlara doğru bir strateji oluşturmak amacıyla Ankara’da mevcut olan yenilenebilir enerji sektörünün analiz çalışması yapılacaktır. Yapılacak analiz ile Ankara’da mevcut olan yenilenebilir enerji sektörünün haritası çıkarılabilecek olup; sektörün gelişmesine katkıda bulunabilecek bir çalışma olacağı öngörülmektedir. Yapılacak olan çalışmaya katkı sağlamak üzere, siz değerli üyelerimizin konuyla ilgili görüşlerine, çalışmada aktif olarak yer alma taleplerine ve olabilecek her türlü bilgi ve değerlendirmelerinize ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Konuyla ilgili katkılarınızı bekler,  saygılar sunarız.
 
Ankara Sanayi Odası  
 
Detaylı bilgi ve katkı için ;e-posta:dim@aso.org.tr, tel:417 12 00/1211, fax.417 12 71