Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Aralık 2009-Ocak 2010 Dönemi Konferans Programı - Ankara Sanayi Odası

Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Aralık 2009-Ocak 2010 Dönemi Konferans Programı

Tarihi     : 10.12.2009
İşareti    : 5/5000 – 4215
Yanıt      : dim@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,  
 
Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınan bir yazıda, Aralık 2009 – Ocak 2010 döneminde düzenlenmesi kararlaştırılan bazı konferansların konuları ve tarihleri ekte belirtilmiştir. Konferanslarla ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu, programa yapılacak ilavelerin ve değişikliklerin ayrıca duyurulacağı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası