Ankara Valiliği’nin Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğalt - Ankara Sanayi Odası

Ankara Valiliği’nin Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğalt

Tarihi    :   18.03.2008
İşareti    :
  6/5000 –1178
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,   

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (İl Denetim Komisyonu Başkanlığı)’nden alınan bir yazıda; 18.04.2005 tarih ve 25790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren; “ Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in değişik 5. maddesine göre faaliyet gösteren yerlerin, 01.06.2008 tarihi mesai bitimine kadar Sertifika almak zorunda oldukları vurgulanmaktadır..

 

Aynı Yönetmeliğin değişik 12. maddesi gereğince de sertifika alınması zorunlu yerlerin sertifika alıp almadıklarının denetiminin illerde mülki idare amirleri tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle, dolum tesislerinin denetiminin ise Bakanlık tarafından yapılacağı ifade edilmektedir.

  

Ayrıca, denetimler sonucu, alınması zorunlu sertifikaları almaksızın faaliyet gösterdiği tespit edilenlere, mülki idare amirlerince, 5846 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik ek 10 ncu maddesinin 1. fıkrasının(2) numaralı bendinde öngörülen idari para cezası verilir: Para cezasının ödenmiş olması sertifika alınmasına ilişkin yükümlülüğü kaldırmaz denilmektedir.

 

Sözkonusu Yönetmeliğin 12. maddesinde sertifika alınması zorunlu yerlerin sertifika alıp almadıklarının denetiminin  ve 5846 sayılı Kanunun 5728 sayılı Kanunla değişik ek 10 ncu maddesine göre idari para cezası uygulamasının 01.06.2008 tarihi mesai bitimi itibariyle, Valilik  Makamının 03.06.2008 tarih ve 4612 sayılı onayı ile Korsanla Mücadele Ankara İl Denetim Komisyonuna verildiği belirtilmiştir.

 

1- “Sertifika Yönetmeliği”nin yürürlüğe girdiği 18.04.2005 tarihinden itibaren yapılan duyurular neticesinde, Ankara ili merkez ve ilçelerinde 5846 sayılı FSEK’e göre faaliyette bulunan işyerlerinden 2200 işyerinin Sertifika aldığı,

 

2- Bu nedenle; Denetim Komisyonunun yapacağı denetimlerle Sertifika almadıkları tespit edilenlere doğrudan İDARİ PARA CEZASI kesileceği ifade edilmiştir.

 

Bu nedenle; Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (İl Denetim Komisyonu Başkanlığı)’nun yazısı çerçevesinde; 5846 sayılı FSEK’e göre faaliyet gösteren işyerlerinden sertifika almayanların biran önce aşağıda açık adresi yazılı Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden SERTİFİKA almaları gerekmekte olup, aksi takdirde bu işyerlerine idari para cezası uygulanacaktır.

 

 

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin;

 

ANKARA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Anafartalar Cad. No:67Ulus 06250 ANKARA

Telefon: 0312 310 04 02- 0312 310 87 87

Faks:0312 310 03 42

e-posta: ankarakulturveturizm@mynet.com

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası