ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN MAL VE HİZMET FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN YAPILAN UYARI - Ankara Sanayi Odası

ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN MAL VE HİZMET FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN YAPILAN UYARI

    17 Ekim 2018

İşareti : 05/5000-2624
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği’nden alınan yazıda, taraflarına ulaşan şikayetlerden bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığının ve bazı ürünleri stoklamak veya satışa sunmamak suretiyle fiyat artışına yol açtığının anlaşıldığı vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, yazıda mal ve hizmetlerin fahiş fiyatla satılmalarının önüne geçilmesi, halkın ihtiyaçlarının kesintisiz sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi açısından aşağıda belirtilen esas ve usullere göre hareket edilmesinin uygun bulunduğu belirtilmektedir.

  • Mal ve hizmetlerin fiyatlarının haklı bir neden olmaksızın yükseltilmemesi,
  • Ürünlerin satışından kaçınılmaması ve arzında sıkıntıya yol açacak şekilde ürünlerin raflardan çekilmemesi ve stokçuluktan kaçınılması,
  • Satılan malın üretim yeri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı ve bu fiyatların üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması,
  • Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Belediye zabıtası ve yetkili birimlerce denetimler yoğunlaştırılacaktır.

Yazıda ayrıca, yukarıda belirtilen esas ve usullere uymayanlar hakkında, kanunlarda özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, 5442 sayılı İl İdare Kanununun 11/C ve 66ncı maddesi hükümlerine, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

antalya escort