Ankara Valiliği İhale İlanı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ankara Valiliği İhale İlanı Hk.

Tarihi     : 24.02.2011
İşareti    : 03/5000-627
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre kiralama ve satışa çıkartılan Hazine taşınmazlarına ait ilan metni ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası