ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ HK. - Ankara Sanayi Odası

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ HK.

Tarihi    : 24.06.2009
İşareti   : 6/5000 –2399
Yanıt     :
 ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nden alınan bir yazıda; Bakanlar Kurulu’nun 24.04.2006 tarih ve 2006/10358 sayılı kararı gereğince sınırları ve koordinatları belirtilen alanın Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edildiği bildirilmiştir.  

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre faaliyet göstermek üzere Ankara Üniversitesi öncülüğünde oluşturulan Bölgenin; Üniversitenin Gölbaşı Virancık mevkiindeki kampüsü yanında tahsis edilen 115.000 m2’lik taşınmaz üzerinde olduğu ifade edilmiştir. 

Bölgede halen 12.000m2 kapalı alana sahip olan bina kompleksinin kısım kısım hizmete sunulmasının planlanmakta olduğu ve daha sonra da Bölgedeki kapalı alanın 35.000 m2’ye tamamlanmasının öngörüldüğü, ayrıca Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin 4400 m2’lik ilk bölümünün de Ağustos 2009’da faaliyete geçeceği belirtilmiştir. 

Bölge’nin Ankara’ya ulaşım açısından elverişli bir konumda olduğu, Gölbaşı merkeze 1,5 km, Ankara merkeze ise 20 km mesafede olduğu ifade edilmiştir. 

Üniversitelerinin köklü bilgi birikiminin, ülkemizin ve girişimcilerin kullanımına sunularak gerek Ar-Ge faaliyetleri gerek innovasyon çalışmalarından elde edilen ticari sonuçların yaratacağı katma değer  ve rekabet gücüne ulaşmanın yolunun teknoloji bölgesinden geçtiği belirtilmiştir. 

Agustos 2009’a kadar faaliyetine başlayacak olan Bölgede, çalışmak isteyen girişimcilerimiz için 4691 sayılı Kanun kapsamında hazırlanan dosya ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Ek:  Dosya için tıklayınız. 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası