Ankara Ticaret Odası, Erasmus Genç Girişimciler Girişimci Değişim Programı - Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası, Erasmus Genç Girişimciler Girişimci Değişim Programı

Tarih: 26.06.2015
İşareti: 05/5000-1503
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Ticaret Odası’ndan alınan bir yazıda, COSME Programı (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) altında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından finanse edilen, girişimciliği teşvik etmek ve KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırmayı hedefleyen “Erasmus for Young Entrepreneurs-Genç Girişimciler için ERASMUS” Programı kapsamında Ankara Ticaret Odası’nın programın Türkiye bölümünde yer alan dört aracı kurumdan biri olarak çalışmalarını sürdürdüğü bildirilmektedir.
 
Program kapsamında, yeni girişimcilere Avrupa’ya gitme imkanı ve girişimci üyelere de Avrupalı girişimcilere ev sahipliği yapma imkanı sağlanmaktadır.
 
Programa katılma şartları ve hibe tutarları Ek-1 ve Ek-2’de belirtilmiş olup detaylı bilgi için http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=051 sayfası ziyaret edilebilir. İrtibat kişisi: Ankara Ticaret Odası, Emre DEMİR, tel: +90 312 201 83 68, e-posta: emre.demir@atonet.org.tr
Bilgilerinize sunarız.
 
                                                                                                                 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası