Ankara Sanayisinin Dijital Dönüşümüne Destek

    25 Ocak 2019

Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği (TABİD) tarafından hayata geçirilecek “Ankara Sanayi 4.0 Hazırlıkları Yerel İzleme Grubu Kurulması Projesi”nin açılış toplantısı ASO’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, ASO’nun “başkenti sanayi ve teknolojide lider yapma” vizyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, “8 bini aşkın üyesi ve 35 meslek komitesiyle ASO, Ankara sanayicisinin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak ve başta ilimiz olmak üzere ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmak misyonunu gerçekleştirmek üzere çalışmalarda bulunuyor” diye konuştu. Projenin, Türkiye sanayisinin “orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olma” vizyonuna katkıda bulunacağına işaret eden Ardıç, sanayide teknoloji dönüşümünü gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynayacağını dile getirdi.

TABİD Başkanı Nuray Başar da dünyada dijitalleşmeyle birlikte yeni bir üretim dönemine girildiğine dikkati çekerek, nesnelerin interneti yapay zeka ve akıllı sitemlerin hayata girmesiyle Sanayi 4.0 dönüşümünün hızla başladığını vurguladı.

Türkiye’nin sanayide büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başar, “Sanayimizi küresel rekabete hazırlamalıyız. Sanayide önemli bir yere sahip olan Ankara 4. Sanayi devrimine uygun olarak sanayici yazılımcı ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu köklü dönüşümün gerçekleşmesine örnek olmalıdır. Sanayiciler ve hızla gelişen bu dönüşüme ayak uydurmaya çalışan firmalar olarak dijitalleşmenin gerisinde kalmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Başkanlığının Sivil Toplum Destek Programı kapsamında fonlanan ve TABİD tarafından gerçekleştirilecek projeyle, Sanayi 4.0’a ilişkin yerel ve sektörel potansiyeller dikkate alınarak, Ankara bölgesindeki firmaların dijital dönüşümüne destek verilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, kamuoyu yaratılarak, Ankara’nın sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Yerel bir izleme grubunun kurulmasını sağlayacak projeye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara Sanayi Odası, Ankara Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK, Türkiye Bilişim Derneği, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve teknoparklar ile üniversitelerin de aralarında bulunduğu paydaşlar destek verecek.

Proje kapsamında, izleme veri tabanı oluşturmaya yönelik anket yapılması, Ankara bölgesi ihtiyaç analizi raporu hazırlama, izleme grubunun oluşturulması, politika önerilerinin hazırlanması, farkındalık artırıcı kampanyalar düzenlenmesi, açık web platformu kurulması gibi bir dizi faaliyetlerin yapılması planlanıyor.

Gerçekleştirilecek faaliyetler, TABİD internet sitesi ve sosyal medya sayfaları üzerinden paylaşılacak.