ANKARA SANAYİ ODASI’NDAN ORGAN SEÇİMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

    20 Şubat 2018

Odamız Organ Seçimleri, 24 Eylül 2017 tarihli ve 30190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21 Eylül 2017 tarih ve 2017/10828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2018 yılının Nisan ayında gerçekleştirilecektir.

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 83.maddesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi hükümleri uyarınca Meslek Komiteleri ve Oda Meclisi seçimlerine seçmen olarak katılabilmek veya bu organlara seçilebilmek için ticari veya sınai faaliyet dolayısıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin Odamızdaki vergi kayıtlarını kontrol ederek, varsa hatalı kayıtlarını şirket kaşe ve yetkililerinin imzalarını içeren dilekçe ve ekinde sunacakları ilgili belgelerle Oda Sicil Müdürlüğü’ne başvurmak suretiyle düzeltmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ve borç durumlarına ilişkin Oda kayıtları 2 Mart 2018 tarihinde kadar, her gün mesai saatleri içinde Odamızın Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere adresinde, asma katta incelemeye açık olacaktır.

Bu süre içerisinde kayıt düzeltme başvurusunda bulunmayan üyelerimizin Oda kayıtları doğru kabul edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ANKARA SANAYİ ODASI

 

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno