Ankara Sanayi Odası “Uzaktan İngilizce Eğitimi Sertifika Programı” - Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası “Uzaktan İngilizce Eğitimi Sertifika Programı”

Tarihi      30.07.2009
İşareti    :
13/5000-2597

 


Sayın Üyemiz,  

 

Odamız ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle, İngilizce dil becerisi “Başlangıç Düzeyi”nde olanlara yönelik okuma-anlama, dinleme-anlama ve dilbilgisi-sözvarlığı düzlemlerinde tamamlama ve geliştirme amaçlı bir Uzaktan İngilizce Eğitimi Sertifika Programı düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

İngilizce Öğrenme Sertifikası Uzaktan Eğitim Programı, DIALECTURE adlı dil eğitim aracı kullanılarak sunulan bir dil geliştirme programıdır. Programın öğretim hedefi ADP-A1 ve A2 İngilizce Seviyelerinde Avrupa Dil Pasaportu sahibi olunmasıdır(Avrupa Birliği’nde, İngilizce bilgisinin Temel-Başlangıç düzeyi “A” ile ifade edilmektedir. Bu grup ise (alt seviyeden üst seviyeye doğru) A1, A2 ve A3 olarak üç alt gruba ayrılmaktadır).

 

DIALECTURE Programı’nın, A1 ve A2 düzeyleri için ayrı ayrı olmak üzere Ekim 2009-Mart 2010 döneminde yaklaşık 6 aylık bir süreyle uygulanması planlanmaktadır. Katılımcıların hangi seviyede oldukları beyan esasına göre belirlenmekte, katılımcı A1 veya A2 seviyelerinden kendisinin uygun olduğunu düşündüğü programa katılabilmektedir. Bu programların bitiminin ardından, talebe göre, bir üst seviye İngilizce eğitim programının uygulanması da söz konusu olacaktır. Programı başarı ile tamamlayanlara Ankara Üniversitesi TÖMER(Türkçe Öğretim Merkezi) tarafından Temel A1 ve A2 düzeylerinde belirleme sınavı uygulanacak, sınavda başarılı olanlara sertifika verilecektir.

 

DIALECTURE programı sesler, alfabe, sayılar, tarihler vb. temel birimlerin öğrenilmesine yönelik 30 etkinlikten oluşan “Başlangıç” derslerinin yanısıra, A1 seviyesi, her biri ayrı bir temayla kurgulanan 9 ayrı ünite ve toplam 70 dersten oluşmaktadır (A1 düzeyinde verilecek eğitimde yer alan her bir ünitenin sonunda ulaşılacak seviye hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız)

 

 Programın amacı, internet üzerinden erişilebilen, fiziksel bir sınıf ortamı ve bir eğitmen ihtiyacı duymadan, kullanıcının kendi öğrenme hızına uygun bir İngilizce öğrenme ortamı oluşturmaktır.

 

Programa 16 yaş ve üstü herkes katılabilmektedir. İngilizceyi hiç bilmeyenler, programın hedef kitlesi dışında kalırken, yeni başlayanlar ve temel düzeyde olanlar programa katılabilecektir.

 

Öğrenim programı tümüyle internet temelli eş zamansız (asenkron) öğretim şeklinde uygulanacaktır. Programın sunduğu Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) tümüyle Türkçe olup kullanımı son derece kolaydır. Katılımcılar LMS ortamında öğrenci ara yüzünü kullanarak yazılı belgeleri okuma, görselleri izleme, sesli anlatımları dinleme, alıştırmaları yapma gibi öğrenme etkinliklerine katılabilmektedirler.

Programın eş zamansız olarak sunulması öğrencilerin bütün öğrenme etkinliklerine günün 24 saati, kendilerine uygun olan zamanda katılabilmelerini sağlayacaktır. Öğreniciler masaüstü destek sistemi sayesinde, TÖMER(Türkçe Öğretim Merkezi)  ve ANKUZEM’de(Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi) görevli personelden mesai saatleri içinde teknik destek alabileceklerdir. 

 

DIALECTURE A1 ve A2 programlarını izleyen kullanıcılar TÖMER’de kağıt-tabanlı yazılı ve sözlü sınava davet edileceklerdir. Uygulanacak sınavlarda başarılı olan katılımcılara, katıldıkları seviye programına göre “Ankara Üniversitesi İngilizce (A1 veya A2 Düzeyi) Öğrenme Sertifikası”, başarılı olamayan katılımcılara ise “Ankara Üniversitesi İngilizce (A1 veya A2 Düzeyi) Öğrenme Programı Katılım Belgesi” verilecektir.

 

Gerek A1 gerekse A2 seviyeleri için, 6 aylık programın katılımcı başına tahmini maliyetinin 300TL+KDV olacağı düşünülmektedir. Programın kesin olarak gerçekleştirilmesi durumunda gerek ücret gerekse diğer konularda ayrıntılı bilgiler ayrıca duyurulacaktır.  

 

Odamız ile Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER) arasında yapılacak çalışmanın sonuçlandırılması için belli sayıda katılımcının önkayıt yaptırması gerektiğinden Başlangıç Düzeyi (A1 veya A2) Uzaktan İngilizce Eğitimi Programlarına katılımla ilgili önkayıt için Odamıza (4171200/1027-1002) başvurmanızı rica ederiz. 

 

Saygılarımızla,

 

Ziya SÜLÜNBE

 

Genel Sekreter V.

 

 

 

 

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM ATÖLYESİ ÖNKAYIT FORMU

 

 

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUP 4274963 NOLU FAKSIMIZA GÖNDERİNİZ

 

 EĞİTİM ADI:

 

Uzaktan İngilizce Eğitimi Sertifika Programı