Ankara Sanayi Odası Üyeleri Eğilim Anketi

    27 Eylül 2013

Tarih: 27.09.2013
İşareti: 05/5000-3383
 
Sayın Üyemiz,
 
Bilindiği gibi; Odamız, üyelerinin mevcut durumlarını tespit etmek, Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde yaşadıkları sıkıntı ve darboğazları ortaya koymak, Odamızdan beklentilerini belirleyebilmek amacıyla üç ayda bir “ASO Üyeleri Eğilim Anket”leri düzenlenmektedir.
 
Çalışmanın kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi için, cevaplarınızı en geç 11 Ekim 2013 Cuma gününe kadar Odamıza göndermeniz önem taşımaktadır. (Fax: 0.312.417 12 71 – E-Posta: dim@aso.org.tr )
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası