Ankara Sanayi Odası Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

    10 Temmuz 2015

Ankara Sanayi Odası Temmuz ayı olağan meclis toplantısı 10 Temmuz 2015 tarihinde yapıldı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir toplantıda gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir meclis toplantısında şöyle konuştu;
‘‘Değerli Meclis üyeleri,Yunan trajedisi ya da komedisi, dünya piyasalarını sarsmaya devam ediyor.Yunanistan borçlarının bir kısmının silinmesini ve kalanların da uzun bir vadeye yayılmasını istiyor.Buna yanaşmayan AB ise Yunanistan’ın kemer sıkma politikalarına devam etmesini istiyor.Yunanistan’ın durumunun bu hafta sonu aydınlığa kavuşmasını bekliyoruz.Bir anlaşma olmazsa Yunanistan’ın eurodan çıkma ihtimali artacaktır.Bu çıkışın olası tüm sonuçlarını şimdiden kestirmek zor olmakla birlikte ülkemizin sınırlı da olsa olumsuz etkileneceği açık.Hem Yunanistan’la yaptığımız ticaret, hem de Yunanistan üzerinden ülkemize gelen turist sayısı azalacaktır.Yunanistan’ın eurodan çıkışı uluslararası sermaye hareketlerini de etkileyecek ve ülkemize gelen yabancı sermaye miktarında aynı coğrafyada olmamız nedeniyle bir azalma olabilecektir.Çin borsasındaki düşüş ciddi boyutlara ulaşmıştır.Piyasa değerindeki düşüşün 3 trilyon dolara yaklaştığı ifade edilmektedir.Çin ekonomisindeki yavaşlama dünya ticaret hacmini daraltsa da bu gelişmeler rekabet gücümüzü olumlu etkileyerek lehimize sonuçlar doğurabilecektir.
Değerli Meclis üyeleri,Seçimlerin sonrasında devam eden siyasi belirsizliğin büyümeyi olumsuz etkileyeceğini hepimiz biliyoruz.Dünya Bankası’nın çizdiği orta vadeli ekonomik büyüme tahmini de pek parlak değil.Daha önce %3,9 ve 3,7 olarak tahmin edilen 2016 ve 2017 büyüme oranlarını Dünya Bankası %3,5’e düşürdü.Eğer bu tahmin doğru çıkarsa, düşük büyüme 2 yıl daha devam edecek demektir.Sanayi üretimi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 artarken bir önceki aya göre %2 azaldı. Sermaye malı üretimi de bir önceki yılın aynı ayına göre %2, bir önceki aya göre de %7,8 geriledi.Bu durum yatırım talebinin iyice düştüğünü göstermektedir.TİM’in açıkladığı Haziran ayı ihracat verilerine göre ihracat, geçen yılın aynı aynına göre yüzde 6,4 oranında geriledi.Bu durumda yılın ilk 6 ayında ihracat geçen yılın aynı döneminde göre %8,1 düşmüş oldu.Bu düşüşte parite etkisinin olumsuz  katkısı oldu. Aynı miktarda ihracat yaparken gelirlerimiz ise azaldı.
Bu dönemde reel kurdaki ciddi değer kaybına rağmen ihracatı artıramadık.Bu durum dış pazarlarda rekabet edecek mallar üretemediğimizi göstermektedir.Enflasyondaki katılık ve yüksek işsizlik de devam ediyor.Bütün bunlar ekonomide acil tedbirler alınması gerektiğini gösteriyor ama henüz siyasi partilerde bir uzlaşma havasını maalesef göremiyoruz.
Değerli Meclis üyeleri,Şimdi sizlere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu Girişimci Bilgi Sistemi ve Türkiye ekonomisine ilişkin bazı bilgiler vereceğim.Girişimci Bilgi Sistemi, bize sanayimizin envanterini sunmaktadır.Şu anda sistemde yaklaşık 3 milyon girişimin verileri bulunmaktadır.Girişimlerin %86’sı hizmetler, %13’ü sanayi, %1’i de tarım sektöründe faaliyet göstermektedir.Bu girişimcilerin sağladığı istihdamın %67’si hizmetler, %32’si sanayi, %1’i ise tarım sektöründe yer almaktadır.Türkiye’deki toplam cironun %70’i hizmetler, %29’u sanayi, %1’i de tarım işletmelerinden geliyor.Faaliyet kârında hizmetler sektörünün payı %53, sanayinin %46,6, yaklaşık binde 2’si de tarım sektörünün.Bu 3 milyon girişimden yaklaşık 7700’ü büyük firmalardan oluşuyor.Bu firmalar Türkiye’deki toplam cironun yüzde 49,5’unu yapmaktadır.Toplam işletmelerin %91,5’i ise mikro ölçekteki işletmeler.2 milyon 729 bin mikro işletme toplam cironun sadece %11,5’ine sahip.2013 yılında Türkiye’deki toplam ciro 3 trilyon 784 milyar lira. Bunu, 2 milyon 973 bin girişim sağlıyor.Bu cironun 1 trilyon 482 milyar lirası ticaret, 915 milyar lirası sanayi sektöründe yapılıyor.Bunları finans ve sigorta faaliyetleri, inşaat, ulaştırma sektörleri izliyor.
Değerli Meclis üyeleri,Alt sektörlere bakıldığında imalat sanayiinin 915 milyar liralık cirosunun %15’i gıda ürünleri imalatı, %12’si ana metal sanayiinden geliyor. Bunları tekstil ürünleri, motorlu kara taşıtları izliyor.En düşük ciro, binde 5 pay ile tütün ürünlerinde.2006-2013 döneminde toplam cironun toplam faaliyet kârına oranı o dönemdeki en kârlı sektörü veriyor.Madencilik ve taş ocaklığı sektörü %15,5 ile faaliyet karlılığı en yüksek sektör.İkincisi bilgi ve iletişim sektörü, yazılım sektörü bu grup içerisinde yer alıyor. Bu sektörün faaliyet karlılığı  %10,1. Mesleki ve teknik bilimsel faaliyetler %9,7 ile bu iki sektörü izliyor.İmalat sanayiinde ortalama faaliyet kârlılığı ise %5,9. Türkiye’deki  tüm işletmelerin ortalama faaliyet karlılığı ise %3,9.
Buna göre imalat sanayii %5,9 ile Türkiye ortalamasının üzerinde yer alıyor.İmalat sanayiinde kârlılığı en yüksek sektör ise %9,9 ile tütün ürünleri.Arkasından ağırlıklı olarak çimento sektörü grubu ve hazır beton ürünlerinin yer aldığı diğer metalik olmayan mineral ürünleri geliyor.Bu sektörün faaliyet kârlılığı %9,2.Faaliyet kârlılığı makine ve ekipmanlar sektöründe ise %8,6.
Değerli Meclis üyeleri,Faaliyet kârlılığı ihracat yapmayan işletmelerde %2,7 iken ihracatçı işletmelerde ise %5,6.Bu veri işletmelerin mutlaka ihracata yönelmesi gerektiğini gösteriyor.Şirket kârlılıklarının artması için ölçeğin artması gerekiyor.Çünkü mikro ölçekten büyüğe doğru gittikçe faaliyet karlılığı da artmaktadır.Faaliyet kârlılığı mikro ölçeklilerde %2 iken büyük ölçeklilerde %6’ya yükseliyor.
Değerli Meclis üyeleri,Ekonominin hızlı büyümesi için yüksek teknolojili, yüksek katma değerli ürünlere yönelmek gerektiğini söylüyoruz.Çünkü, yüksek teknolojili ürünlerde faaliyet kârlılığı da yüksek oluyor.Örneğin büyük ölçekli işletmelerde faaliyet kârlılığı düşük teknolojide %6,2 iken, orta teknolojide %6,8, yüksek teknolojide %7,4.Görüldüğü gibi üretimde teknoloji düzeyi arttıkça kârlılık da artmaktadır.
Değerli Meclis üyeleri,İhracatın ithalata yüksek bağımlılığından şikayet ediyoruz.Örneğin Türkiye’de ihracat şampiyonu olan motorlu kara taşıtlarında yerli katkı oranı %50’nin altında. Bu sektörde ihracatın kilogramı 8 dolar iken ithalatın kilogramı 11,3 dolar.Ana metal sanayii ihracatta yerli katkı oranı %35. Bu sektörde ihracatın kilogram değeri  1 dolar, ithalatın ise 1,7 dolar.Dışarıdan hurda demir ithal edip, ithal enerjiyle ihraç edince fazla bir katma değer üretmiş olmuyoruz.Amerika Birleşik Devletleri imalat sanayinin ihracat kilogramı 2,9 dolar, Almanya’nın 4,9, Çin’in 1,8, Fransa’nın 4,5, Güney Kore’nin 3,1, Japonya’nın 4,9 dolar iken Türkiye’de 1,6 dolar.İthalatımız da ortalama 2,2 dolar.  Değerli Meclis üyeleri,Ankara imalat sanayiinde 474 büyük işletme faaliyet göstermektedir.Bunların Türkiye’deki büyük işletmeler içindeki payı %6,7. Ankara’da imalat sanayiinde 985 orta ölçekli iş yeri var. Bunların payı da %6,1.
Küçük ölçekli 3565 işletmenin Türkiye’deki payı ise %6,8.Ankara’da büyük işletmelerin toplam cirosu 2013 yılında 22,5 milyar lira.Bu cironun Türkiye’deki büyük işletmeler içindeki payı %4,1.Orta ölçeklilerin toplam cirosu 9,9 milyar lira payı ise %5,8Küçük ölçeklilerin cirosu 8,6 milyar lira, payı %7,2.Ankara’daki sanayiciler 2013 yılında 2,3 milyar lira faaliyet kârı elde etmişler.Türkiye’den aldığı pay %6,2.Ankara’daki büyük ölçekli işletmelerin faaliyet kârlılığı %10,3 iken bu Türkiye’de ortalama %6,7.Ankara’daki büyük ölçekli sanayi işletmeleri, Türkiye ortalamasının üzerinde bir faaliyet kârlılığına sahip.Orta ölçekli işletmelerde faaliyet kârlılığı Türkiye’de %5,6 iken Ankara’da %6,1.Ankara’da her ölçek düzeyinde faaliyet kârlılığı Türkiye ortalamasının üzerinde.Ankara’da imalat sanayi 2013 yılında 43,8 milyar lira ciro üretti.Bu cironun%26’sı düşük, %35’i orta-düşük, %32’si orta-yüksek ve %7’si yüksek teknolojili üretimden sağlanıyor.Ankara imalat sanayiinde yüksek teknolojili işletmelerin ağırlığı Türkiye ortalamasının yaklaşık 2 katı düzeyinde.Ankara sanayii içinde fabrikasyon metal ürünlerinin cirosu 6,4 milyar. Türkiye’deki fabrikasyon ve metal ürünlerinden aldığı pay ise 10,6.Ankara’da en yüksek faaliyet kârı elektrikli teçhizat imalatında.Beyaz eşya grubundaki faaliyet kârlılığı ise %12,9.
Değerli Meclis üyeleri,Veriler, Ankara’da sanayinin daha kârlı çalıştığını ve yüksek teknolojide Türkiye’de lider olduğunu göstermektedir.Kurmakta olduğumuz Uzay ve Havacılık İhtisas OSB ile bu konuda ciddi bir atılım yapacağız.Bütün bu veriler, içinde bulunduğumuz durgunluk ortamına rağmen Ankara sanayiinin geleceğinin parlak olduğunu ortaya koymaktadır.
Değerli Meclis üyeleri,Ülkeyi daha ileri götürmek, sanayide daha iyi işler yapabilmek için her düzeyde, mesleki eğitimden üniversitelere kadar nitelikli insan yetiştirmek zorundayız.Eğer bunu yapamazsak ne orta gelir tuzağından çıkabilir ne de bilgi toplumunu inşa edebiliriz.
Değerli Meclis üyeleri,Sözlerime burada son verirken Pazartesi günü idrak edeceğimiz bir aydan hayırlı Kadir gecenizi ve hepinizin ramazan bayramını kutluyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum’’.