Ankara Sanayi Odası “KOBİ’lerde İnovasyon Eğitimi” - Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası “KOBİ’lerde İnovasyon Eğitimi”

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM ATÖLYESİ

“KOBİ’lerde İnovasyon” Eğitimi

 

Sayın Üyemiz,

Odamız Eğitim Atölyesi tarafından 24 Ekim 2008 tarihinde KOBİ’LERDE INOVASYON Eğitimi düzenlenecektir.

İnovasyon, küreselleşme ile eşzamanlı gündeme gelmiş ve dünya ticaretini etkileyen trendlerin etkisiyle önemini her geçen gün daha da artırmış bir olgudur. Farklı birçok tanımı bulunsa da inovasyon kavramı özünde yenilenme ve değişim yoluyla değer yaratma anlamına gelir.

İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir deyişle katma değer yaratan ürün, metod veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

İnovasyon, firmanın ticari hayatında başarıya ulaşabilmesi için anahtar faktördür ve ticari faaliyetin gerçekleştiği tüm alanlarda söz konusu olabilir. İnovasyonun direkt etkileri; pazar payında artış, büyüme ve kar oranlarında yükseliş olarak görülür.

Sizler için 24 Ekim 2008 tarihinde düzenleyeceğimiz “KOBİ’lerde İnovasyon” eğitiminde inovasyonla tanışma, farklı sektör ve alanlardan inovatif uygulamalar, işletme içinde inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi ve yönetilmesi, inovasyon için liderlik ve insan kaynağı, inovatif fikir kaynakları ve işletmeye bilgi akışının yönetilmesi gibi konular yer almaktadır.

Aşağıda eğitmenler, katılımcı profili ve katılımla ilgili bilgilerin yer aldığı eğitimimize katılmak için kontenjan durumuyla ilgili bilgi alındıktan sonra eğitim ücretinin banka hesabımıza yatırılarak kayıt yaptırılması gerekmektedir.

Eğitimlerimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, saygılar sunarım.

Ahmet Münir YAŞAR

Genel Sekreter V.
 

ANKARA SANAYİ ODASI EĞİTİM ATÖLYESİ

KOBİ’LERDE İNOVASYON EĞİTİMİ

PROGRAM AKIŞI

(24 Ekim 2008 Cuma)

 10:00 – 11:00

İnovasyon,

İnovasyon Türleri

Ürün – Hizmet İnovasyonu Örnekleri

Arda MUTLU