Ankara Sanayi Odası “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Bilgilendirme Semineri Sunumu” - Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Bilgilendirme Semineri Sunumu”

Sayın Üyemiz,

13.07.2009 tarihinde Odamızca gerçekleştirilmiş olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Verilmesi Gereken Eğitimlerin Usul ve Esasları ve Uygulama Örnekleri Bilgilendirme Semineri”nin sunumu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası