Ankara Sanayi Odası Haziran ayı olağan meclis toplantısı 26 Haziran 2013 tarihinde yapıldı - Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası Haziran ayı olağan meclis toplantısı 26 Haziran 2013 tarihinde yapıldı

    25 Haziran 2013


Sanayi üretiminin Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttığını belirten Özdebir, “Yatırım malları üretimi de Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artış göstermiştir. Kapasite Kullanım Oranı, Haziran ayında yüzde 75,3’e yükselmiştir. Sanayi Ciro Endeksi de düşük bir oranda olmakla birlikte Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artmıştır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak 107,2’ye yükselmiştir” diye konuştu.

Ekonomide iç gelişmelerden çok küresel ekonomideki gelişmelerin etkili olacağı bir döneme girildiğine işaret eden Özdebir, küresel ekonomide yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Amerikan Merkez Bankası Başkanı Bernanke’nin parasal genişlemenin hızının bu yıl sonuna doğru düşebileceği ve gelecek yıl haziran ayında da bitebileceğine ilişkin açıklamaları bedava para devrinin sonuna yaklaşıldığını gösteriyor” dedi.

Özdebir, özel sektörün dış borçlarındaki artışına dikkat çektiğini hatırlatarak, bu durumun özel sektör için bir kur riski oluşturduğunu ifade etti. Özdebir, “Son günlerde yaşanan gelişmeler bu riski artırmıştır. Nisan ayı itibariyle Türkiye’nin kısa vadeli borç stoku 122 milyar dolardır. TL’deki değer kaybı devam ederse, döviz borçlularının üzerindeki yük artacaktır” ifadesini kullandı.

Katma değeri yüksek, bilgi ve teknoloji yoğun mal ve hizmet üretiminde henüz dünya ortalamasına yaklaşılmadığını söyleyen Nurettin Özdebir, “Türkiye’de 1990 yılında bilgi ve teknoloji yoğun sektörlerde yaratılan katma değer milli gelirin yüzde 13’ünü oluşturuyordu. Bu oran, 1999 yılında yüzde 26’ya yükseldi ise de 2000’li yıllarda dalgalanma göstererek 2010 yılında yüzde 22’ye geriledi. 1990-2010 döneminde Türkiye, bu kritere göre hep dünya ortalamasının gerisinde kalmıştır” şeklinde konuştu.


Ankara’nın, diğer illerle karşılaştırıldığında yüksek teknolojide açık ara önde gittiğine dikkati çeken Özdebir, son yıllarda Ankara’da düşük ve orta- düşük teknolojili ürünlerden orta-yüksek teknolojilere doğru bir dönüşümün yaşandığına vurgu yaptı.
 
Yeni gelir vergisi tasarısının birçok yenilik içerdiğini kaydeden ASO Başkanı Özdebir, “Ancak tasarıda inşaat sektörünü olumsuz etkileyecek maddeler olduğundan biz tasarının bu haliyle Meclisten geçmeyeceğini ve yeni yasama dönemine kalacağını tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel ekonomideki son gelişmelerin ekonomik riskleri yükselttiğini belirten Özdebir, siyasi istikrarın öneminin daha da arttığını söyleyerek, daha önce yaptığı itidal çağrısını yineledi.
 
ASO Başkanı Özdebir, son günlerde yaşayan Gezi Parkı olaylarına da değinerek, bu olaylarda Türkiye’ye ‘cambaza bak’ denildiğini savundu. Türkiye’nin kendi iç sorunlarıyla uğraştığı dönemlerde dünyada farklı olayların meydana geldiğini dile getiren Özdebir, “Burada hepimizin akıllı olması lazım ve ona göre itidal içinde davranıp, etrafımızı gözlemlememiz lazım” dedi.

Yunanistan’ın bu günlerde münhasır ekonomik bölge sınırını açıklamak üzere olduğunu ifade eden Özdebir, “Bizim Yunanistan’la 6 mil 12 mil karasuları kavgamız vardı, şimdi Ege’nin kaynaklarının paylaşımlarıyla ilgili bir kavga çıkmak üzere. Bu arada Türkiye’nin imajı sarsıldı ve Türkiye’nin tezini savunacak ülkelerin sayısı azaldı” şeklinde konuştu.
 
Suriye ile 900 kilometrelik bir sınıra sahip olunduğunu hatırlatan Nurettin Özdebir, Suriye ile iç içe olunduğunu belirterek, “Suriye’deki olaylar mutlaka bizi ilgilendirir ve biz bununla ilgilenmek zorundayız. 500 binin üzerinde bir Türk nüfusunun Suriye topraklarında yaşadığı söyleniyor. Biz bu ırkdaşlarımızı da korumak mecburiyetindeyiz. Suriye’de yaşanan bir sıkıntı en azından bizim Ortadoğu ülkelerine transit geçişimize mani olmuştur” açıklamasında bulundu.

Suriye Lideri Esad’ın Başbakan Erdoğan ile eş tutulan bir algının kamuoyunda oluşturulduğunu söyleyen Özdebir, “Bunun sonucu olarak bu masa başına oturtulmamamız dahi olmak üzere, oradaki söz hakkımızın kısıtlanması dahil olmak üzere pek çok senaryo uygulanıyor. Bu olayların herkese göre farklı değerlendirmesi olabilir ama bir de ülkemiz açısından dünyada oynanan başka senaryolar açısından da değerlendirilmesi lazım” diye konuştu.