Ankara Sanayi Odası Eylül ayı olağan meclis toplantısı

    24 Eylül 2014

Ankara Sanayi Odası Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, toplantıda gündemdeki ekonomik gelişmeleri değerlendirdi. 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir meclis toplantısında şöyle konuştu; 
‘‘Ekonomi 2. çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü. Bu beklentilerin altında bir büyüme oldu. Eğer ekonomi son çeyrekte biraz canlanırsa yılı yüzde 3 civarında bir büyümeyle kapatacağımız anlaşılmaktadır. 2013 yılında kişi, başına düşen gelir de 10.807 dolar olarak tahmin edilmiştir. 2008’de kişi başına gelir 10.277 dolardı. 2013’te kişi başına gelir 10.807 dolar oldu. 2014’te düşük büyüme nedeniyle kişi başına gelir bunun da altına inecektir.
Görüldüğü gibi 6 yıldır kişi başına gelir 10 bin dolarda yerinde sayıyor. Bu duruma orta gelir tuzağı deniyor.
Ülke, önce hızlı bir biçimde 10 bin dolar seviyesine ulaşıyor ama ondan sonra gelir artışı duruyor.
Bu tablo, Türkiye’nin orta gelir tuzağına düşme riski hakkındaki kaygıları güçlendirmektedir.
Bu durumdan kurtulmak için ülkenin ekonomik yapısını dönüştürmesi ve inovasyona ve yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi gerekiyor. Örneğin bu dönüşümü gerçekleştiren Güney Kore, orta gelir tuzağına düşmeden gelirini yükseltmeyi başardı. Bizim de bu dönüşümü başarmak için mutlaka inovasyona ve yüksek katma değerli ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Bu da ancak yüksek nitelikli bir insan gücüyle mümkündür.
Bu nedenle eğitim sistemimizi, özellikle de mesleki eğitimi gözden geçirmemiz gerekmektedir.
 
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı.
Böylece yılın ilk yedi ayında sanayide ortalama üretim artışı yüzde 2,7 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi de Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,6 arttı. Sanayi üretimindeki düşük üretim artışı da yıllık büyüme tahminimizi aşağı çekme ihtimali taşımaktadır.
 
Geçen Meclis toplantımızda, sanayi ürünlerinin diğer mallar karşısında nasıl ucuzladığını ve bunun da kârları olumsuz etkilediğini belirtmiştim. Şimdi hafızanızı tazelemek için bazı verileri tekrar sunacağım. Ülkemizde fiyatlar, 1998-2014 döneminde ortalama 14 kat artmıştır. Ama fiyat artışları her sektörde aynı olmamıştır.
Örneğin; Madencilikte fiyatlar 30 kat, Gayrimenkul faaliyetlerinde 29 kat, Eğitimde 27, Sağlıkta 16, Elektrik, gaz ve su baharında 15, Ticarette 13 kat artarken İmalat sanayiinde ise sadece 9 kat artmıştır. Eğer bir sektördeki fiyat artışları milli gelirdeki artışın gerisinde kalmışsa  bu o sektörde göreli fiyatların düştüğü anlamına gelmektedir.
Örneğin, 1998’de bir birim imalat sanayii ürünü ile diğer her sektörden bir birim alınabilirken, 2014’te bir birim imalat sanayii ürünü ile bir birim madencilik ürününün sadece 30’da birini, sağlık hizmetinin 16’da birini, ticari hizmetlerin 15’te birini alabilmektedir. Durumu daha iyi göstermek için örneğin ortalama fiyatlardaki artışa 1 dersek, madencilikteki artış 2,1, imalat sanayiindeki artış 0,6 olmuştur. İmalat sanayii ürünlerinin diğer birçok sektörde üretilen mal ve hizmetlere göre değeri düşmüştür. Şimdi, imalat sanayiinin milli gelir içindeki payı, ya da milli gelire katkısını göstermek için bazı veriler sunacağım. 1998 yılında sabit fiyatlarla imalat sanayiinin milli gelire katkısı yüzde 24’tü. Bu oran yıllar içinde dalgalanmalar göstermekle birlikte 2013 yılında da yüzde 24 olarak değişmedi. Yani reel olarak imalat sanayiinin milli gelire katkısında bir değişiklik olmadı.
Eskiden ne oranda üretiyorsak hâlâ o oranda üretiyoruz. Ama, imalat sanayiinin milli gelire katkısına cari fiyatlarla baktığımızda büyük bir değişiklik görmekteyiz. İmalat sanayiinin cari fiyatlarla milli gelire katkısı 1998’de yüzde 24 iken bu oran 2013 yılında yüzde 15’e gerilemiştir. Yani milli gelire sabit fiyatlarla aynı katkıyı yaparken milli gelirden aldığımız pay giderek düşüyor.
Düşen payla birlikte kârlarımız azalıyor, bir anlamda boşuna kürek çekiyoruz. Ama, bu durumun sadece ülkemize ait olduğu sanılmasın. Tüm dünyada sanayi ürünlerinin fiyatları hem gelişen teknoloji, hem de gelişen ülkelerdeki düşük ücretlerin neden olduğu rekabet nedeniyle düşüyor.
Bu durum hem rekabeti artırıyor, hem de kârları baskılıyor. Yapılan çalışmalar, ihracat yapan firmaların faaliyet kârlılığının yapmayanların iki katı olduğunu göstermektedir. İhracat yapan firmaların faaliyet kârlılığını %5,6 iken yapmayanların kârlılığı %2,7’dir. Aynı biçimde tasarım yapan firmaların faaliyet kârı da yapmayanlardan yüksektir. Tasarım yapan işletmelerin faaliyet kârlılığı %7,6 iken yapmayanların kârlılığı %5,7’dir. Yüksek teknoloji üretim yapan firmaların faaliyet kârlılığı %7,2 iken, orta teknolojide %6,4, düşük teknolojide ise %5’tir. Bu veriler, rekabet gücünün, teknolojinin ve yaratıcılığın kârların artmasında ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ülkemizde büyük ölçekli firmaların kârlılığında ciddi bir sıkıntı yoktur.
Kârlılık sorunu yaşayan işletmeler küçük ölçekli işletmelerdir. Ölçek ekonomilerinden yararlanmalarını sağlamak için işletmelerin büyümesinin önündeki engeller mutlaka kaldırılmalıdır. Diğer yandan, ihracatımız da tüm olumsuz şartlara rağmen artmaktadır. Yılın ilk yedi ayında ihracatımız ortalama yüzde 6,1 artarken ithalatımız ortalama yüzde 5,8 azalmıştır. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş, bu yıl da dış ticaretin büyümeye katkısının pozitif olacağını göstermektedir.
Daha önce tahsilatlardaki gecikmelerin de kârlılığı olumsuz etkilediğini söylemiştim.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bu konuda açıkladığı veriler de durumu açıkça ortaya koymaktadır.
2006’dan 2013’e kadar hemen hemen bütün sektörlerde tahsilat süresi ciddi bir artış göstermiştir.
2013 itibariyle, imalat sanayiinde ortalama tahsilat süresi 86 gündür. Bu ortalama süredir.
Küçük, piyasa gücü zayıf olan şirketlerde bu sürenin daha uzun olacağını tahmin etmek zor değildir.
Nitekim, 2006’dan 2013’e ortalama tahsilat süresi mikro işletmelerde 29 gün, küçüklerde 12 gün, orta büyüklükteki şirketlerde 17 gün artarken büyük şirketlerde sadece 1 gün uzamıştır.
İşletmelerimiz, işletme sermayesi sıkıntısı çeker ve bankalara yüksek faizler öderken birbirlerine bedava kredi kullandırmaktadır. İş hayatımızda bu alışkanlığın giderilmesinin de kârlılığı olumlu etkileyeceğini düşünmekteyiz.
 
Güncel ekonomik güçlüklere rağmen uzun vadede Türkiye’nin görünümü parlaklığını muhafaza etmektedir.
Yabancı yatırımcıların ülkemize olan ilgisi devam etmektedir. Buna son örnek ülkemize gelecek olan Amerikan heyeti. Ülkemize uzun vadeli yatırımlar yapmayı hedefleyen bu heyet, bugüne kadar Amerika’dan gelen heyetlerin en büyüğü. Ülkemizin uzun vadeli büyüme performansına olumlu bakan yabancı yatırımcıların alacakları kararları olumlu etkilemek için bizim de yapmamız gerekenler bulunmaktadır.
Bunun başında evrensel ölçütlere uygun bir hukuk sistemini oluşturmak ve ülkemizdeki yatırım ortamını iyileştirecek mikro reformlara yoğunlaşmamız gerekmektedir’’.