Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖZDEBİR ve Yönetim Kurulu Üyeleri 21 Temmuz 2011 Tari - Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin ÖZDEBİR ve Yönetim Kurulu Üyeleri 21 Temmuz 2011 Tari

 
 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir  ve Yönetim Kurulu Üyeleri 21 Temmuz 2011 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’e tebrik ziyaretinde bulundular.
 
 
Ziyarette konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir  sözlerine ”biz sanayiciler için bir bakanlık nizam ettiğiniz için müteşekkiriz” diyerek başladı.
 
Avrupa ve dünya ekonomisindeki sorunlara değinen Özdebir, böyle bir ortamda Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 11’lik bir büyüme sağlaması ve bunun neredeyse tamamının özel sektör eliyle başarılmış olmasının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.
 
Son günlerde özellikle TL’nin değer kaybetmesi neticesinde ülkenin daha rekabetçi bir pozisyona geldiğini ifade eden Özdebir, şunları kaydetti:
 
”Merkez Bankasının bugüne kadar uygulamış olduğu politikalarla rekabet gücü kaybedilip bir takım işler ülkemizde yapılamaz hale gelmişti. Tekrar TL’nin değer kaybetmesiyle bu işlerin yapılabilir hale gelmesini ve bu sayede en büyük cari açığı vermiş olduğumuz kalemlerde ara malı üretimin de tekrar canlanmasını ve rekabet nedeniyle başka ülkelere kaptırmış olduğumuz işlerin tekrar Türkiye’de yapılmasını ümit ediyoruz.
 
Dünyada yaşanan kriz ve özellikle gelişmiş ülkelerin büyüyememe sıkıntısı dünyada rekabeti hızlandırmış durumda. Bizim 73 milyon nüfusumuz ve müthiş güzel bir iç pazarımız var. Bu iç pazarımızı adeta dünyadan sakınmamız, başkalarına sunmamamız lazım. Daha çok Türkiye’de üretilen ürünleri tüketmemiz ve değer zincirini de Türkiye’de tamamlamamız, katma değerin tamamını yurt içinde bırakmamız lazım. Bunun için öncelikle kamu alımlarında Türkiye’de üretilen ve yerli katkı oranı yüksek olan malların tercih edilmesi önemli.”
 
Özdebir, 2023 yılına kadar yapılacak mega projelerde de Türkiye’de üretilen malların tercih edilmesinde Ergün’ün ve hükümetin hassasiyetle üzerinde duracağına inandığını söyledi.
 
”Odaları, Ticaret Bakanlığına gönderdiniz, bizi ayırdınız ama biz sanayiciler olarak gene de Sanayi Bakanlığımızın sadece bize ait olmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diyen Özdebir, bu bağlamda bir oda olarak kapasite raporları konusunda Ergün’den yardım istedi.
 
Ticaret ve sanayi odalarının ayrı olduğu illerde kapasite raporlarının sanayi odası tarafından düzenlenmesi gerektiğini ama bunların hem Ankara’da hem de ülke genelinde ticaret odaları tarafından düzenlendiğini belirten Özdebir, ”Bizler imalatın içinden gelen insanlar olduğumuz için imalatın nasıl yapıldığını, nerelerde nasıl aksaklıklar olduğunu biz biliriz. Bu konuda bizi desteklemenizi istiyoruz” dedi.
 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nİhat Ergün ise  Türkiye’nin zenginlik kaynağının kendi genç nüfusu olduğunu, gençlerin iyi eğitilmesi, onların zekalarının ürünü olan teknolojik gelişmelerin ön plana çıkartılması halinde esas zenginliğin bulunmuş olacağını söyledi.
 
Bu açıdan bakıldığında Ar-Ge çalışmalarıyla, bilimsel, teknolojik çalışmalarla aslında toplumun derinliklerine ciddi sondajlar yaptıklarını ifade eden Ergün, önümüzdeki dönemde en önemli görevlerinin bu rezervi sanayi kesimiyle birlikte Ar-Ge çalışmalarıyla teknolojik çalışmalarla bir zenginliğe dönüştürmek olduğunu dile getirdi.
 
Rekabetin de burada olduğunu anlatan Ergün, paranın değer kazanması ya da kaybetmesinin rekabet üzerinde konjonktürel etkiler meydana getirebileceğini ama Türkiye’nin kalıcı bir rekabet avantajı sağlaması, rekabetçi bir ülke olabilmesi için yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlere ağırlık vermesi gerektiğine işaret etti.
 
Bu anlayış çerçevesinde OSB’lerde meslek liseleri kurmaya başladıklarını hatırlatan Ergün, önümüzdeki dönemde hızla bu uygulamayı yaygınlaştıracaklarını, böylece, ülkedeki bütün OSB’lerde meslek liselerinin kurulması ve sanayiciyle mesleki eğitim arasında doğrudan doğruya bir temas oluşturulmasının mümkün hale geleceğini söyledi.
 
Bu uygulamayı yüksek öğrenime doğru da yaygınlaştırmak, bazı fakültelerinin de OSB’ler içinde kurulmasını sağlamak gerektiğini ifaden eden Ergün, ”Bazı mühendislik fakülteleri, işletme fakültelerinin OSB’ler içinde kurulması, doğrudan doğruya bir takım Ar-Ge merkezlerinin de OSB’ler içinde oluşturulması gibi çalışmalar bizim bu dönem sanayicilerimizle birlikte atacağımız adımlar olacaktır” dedi.
 
Bir ülkenin kendi iç tüketim potansiyelinin, kamunun yüksek satın alma gücünün bazı teknolojilerin geliştirilmesinde ve bazı sanayi kollarının güçlendirilmesinde büyük önem taşıdığına da değinen Ergün, bu nedenle hem özel sektörün, toplumun, bireylerin hem de kamunun Türkiye’de üretilen ürünleri tüketmeleri için yaptıkları çalışmalarının, teşviklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini bildirdi.
 
”Kamu bundan sonra satınalma yaparken daha dikkatli bir şekilde Türkiye’de üretilen ürünlerin satın alınmasına özen gösterecek” diyen Ergün, bu özenin özel sektör tarafından da bireyler tarafından da gösterilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Ergün, ”Her birimiz kendi sanayimizin güçlenmesi için bir standard arayacağız, kalite arayacağız sadece fiyat aramayacağız. Hatta kalitesi iyi olsun, standardı düzgün olsun fiyatı da yüzde 15 pahalı olsun. Yüzde 15’e kadar bir fiyat pahalılığını da kabul ediyoruz. Bu nedenle bundan sonra bu konu, daha da dikkate değer bir konu olarak karşımıza çıkacak” dedi.
 
Bakan Ergün, kamunun Türkiye’de üretilmeyen ürünleri satın alması gereken durumlar için ise offset uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını söyledi. Ergün, ”Yani ihalelerde o ürünün en azından bazı bölümlerinin Türkiye’de ve Türk firmaları tarafından, KOBİ’ler tarafından üretilmesini bir ön şart olarak şartnameye koymuş ve offset uygulamalarını savunma sanayinin dışına da yaygınlaştırma aşamasına gelmiş olacağız” dedi.
 
Bakanlıklardaki değişikliklere de değinen Ergün, bir takım değişikliklerin olmasının normal olduğunu çünkü Türkiye’nin önceliklerinin değiştiğini söyledi. Önceliklere göre yeni organizasyonların yapılması gerektiğini, kendi bakanlığıyla ilgili olarak da öncelik, bilimin, sanayinin ve teknolojinin bir arada çalışmasına verildiği için böyle bir organizasyona gidildiğini anlattı. Ergün, ”Bizim odalarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerimiz hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.
 
Ergün, ziyaret sırasında ASO Başkanının destek istediği ”kapasite raporları” ile ilgili olarak da uygulamada bazı sorunlar olduğunu bildiklerini, kapasite raporlarının verilmesi, daha sağlıklı bir şekilde bu raporların hazırlanması ile ilgili çalışmanın bu dönemde bakanlığının yapacağı çalışmalardan birisi olacağını söyledi. Ergün, sanayi odalarının görüş ve düşüncelerinin bu kapasite raporlarının verilmesi süreçlerinde ve niteliklerinde önemli yer alacağını da kaydetti.