Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: “Sanayide katma değer, üretimden hızlı arttı

    11 Haziran 2013

 
Birinci çeyrek büyümesini değerlendiren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “büyüme bizim beklentilerimizin üzerinde geldi. İlk çeyrekte sanayi üretiminin %1,3 artması, imalat sanayiinde kapasite kullanım oranının geçen yılın altında kalması  büyüme beklentilerimizi aşağı çekmemize neden olmuştu. Ancak, sanayide yaratılan katma değer artışının üretim artışı hızının üzerinde bir hızla, %2,8 artması bizleri memnun etmiştir. Nisan ayı sanayi üretiminde bir önceki yılın aynı ayına göre meydana gelen %3,4 artış da cesaret vericidir. Ancak, %4’lük yıllık büyüme hedefi henüz çantada keklik değildir. Bu hedefe ulaşmak için iç talebi ve yatırım şevkini canlı tutmamız gerekir” dedi.

Sözlerine, dış talebin büyüme üzerindeki etkisinin ihmal edilebilir düzeyde olduğunu belirterek devam eden Özdebir, “büyüme, iç talepteki artışa dayanmaktadır. Özel tüketim harcamalarındaki %3 artışın yanı sıra inşaat ve kamu harcamalarındaki artış da büyümeyi desteklemiştir. Bu durum, küresel ekonomide yaşanan sıkıntılar karşısında iç pazarımızın önemini bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır. İç talepteki artış, enflasyon için bir risk oluşturmamaktadır. Son günlerde TL’de yaşanan değer kaybının enflasyon üzerindeki etkisi de sınırlı olacaktır. Bu nedenle, iç talebi küstürecek adımlar atılmamalıdır. Türkiye, artan nüfusuna istihdam yaratmak için hızlı büyümek zorundadır. Üst üste birkaç yıl %2-%3 gibi düşük hızlarla büyümek, işsizlik sorununu ağırlaştırarak toplumsal sıkıntıların artmasına neden olabilir. Küresel şartların oluşturduğu risklere karşı elbette duyarlı ve dikkatli olmak gerekir. Ancak, geçen yıl yapıldığı gibi tedbirde de ifrata kaçmamak gerekir” dedi.