Ankara Sanayi Odası Anket Çalışmaları - Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası Anket Çalışmaları

    12 Kasım 2013

Tarih: 12.11.2013
İşareti: 05/5000-3624
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamız, üyelerinin mevcut durumlarını tespit etmek, Türkiye’nin genel ekonomik yapısı içinde yaşadıkları sıkıntı ve darboğazları ortaya koymak, Odamızdan beklentilerini belirleyebilmek amacıyla üç ayda bir  “ASO Üyeleri Eğilim Anket”leri düzenlenmektedir.
 
“ASO Üyeleri Eğilim Anketleri”nin sonuçları Odamızın web sayfasında  (http://www.aso.org.tr/kurumsal/index.php?sayfa_no=757) yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası