Ankara Sanayi Odası’nın Öncülüğünde Gerçekleştirilen, Ankara’dan Yurtdışına Doğrudan Uçuş - Ankara Sanayi Odası

Ankara Sanayi Odası’nın Öncülüğünde Gerçekleştirilen, Ankara’dan Yurtdışına Doğrudan Uçuş

AA Ankara – 05.05.2011 Ankara Sanayi Odası’nın öncülüğünde gerçekleştirilen, Ankara’dan yurtdışına doğrudan uçuş sayısının arttırılmasıyla ilgili çalışmaların sonucu Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in de katıldığı toplantıyla açıklandı.
 
 
Ankara Sanayi Odası   Başkanı Nurettin Özdebir toplantının açılışında yaptığı konuşmasında Ankara’dan yurt dışına gerçekleştirilen direkt uçuş sayısının 20’den 24’e çıktığını, direkt uçuş yapılan şehirler arasına Cidde, Medine, Batum ve Londra’nın katıldığını bildirdi.
 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara’nın yakın zamana kadar bir memur şehri iken şimdi ülke ekonomisine en yüksek gayri safi katma değeri sağlayan 2. şehir olduğunu söyledi. Ankara’nın aynı zamanda bir sanayi, sağlık, üniversite ve kültür kenti haline geldiğine işaret eden Özdebir, iller arası rekabetçilik endeksinde İstanbul’dan sonra ikinci sırada Ankara’nın yer aldığını kaydetti. Özdebir, beşeri sermayede 1., markalaşma beceresi ve yenilikçilikte 2., ticaret becerisi ve üretim  potansiyelinde 3. sırada yer alan Ankara’nın, erişebilirlikte 5. sırada bulunduğuna dikkat çekti.
 
Ankara’nın 2009’da olduğu gibi 2010 yılında da Türkiye’de en yaşanılacak şehir olarak birinci sırada yer aldığını hatırlatan Özdebir, başta Ankara’nın Ankaralılar tarafından sahiplenilmediğini ve yıllarca başkente yakışmayan kötü bir havaalanına sahip bir şehir olarak kaldığını söyledi. 
 
Başka havayollarının Ankara’ya uçmasına izin verilmediğini hatırlatan Özdebir, bunun sonucunda Ankara’nın erişilmesi zor bir başkent olarak kaldığını ifade etti.
 
Yurtdışında yapılan bir tarifte ”Uçakla ulaşamadığınız yer köydür” denildiğine dikkat çeken Özdebir, ancak son zamanlardaki değişimle birlikte Ankara’ya başta TAV ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) çok güzel bir havalanı kazandırdığını söyledi. Özdebir, THY’nın Ankara’ya artık daha fazla uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.
 
Devlet Hava Meydanlarıyla, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğününün yasak ve tekelleri kaldırırak Ankara’yı çok daha ulaşılabilir kent haline getirdiklerini belirten Özdebir, bütün bunların zamanında yapılmaması nedeniyle zor ulaşılır bir şehir olması nedeniyle Ankara’nın burada yetişen beyinlerin yanı sıra, yurt dışıyla ilişki içinde bulunan kurum ve kuruluşlarını da zaman içerisinde kaybettiğini anlattı. Özdebir, bunda da daha önceki ihmallerin ve Ankara’ya Ankaralıların vaktinde sahip çıkmasının büyük günahı bulunduğunu söyledi. 
 
Ankara’ya erişimin nasıl hızlandırılıp, kolaylaştırılabileceğine ilişkin konunun taraflarıyla bir eylem planı oluşturduklarını belirten Özdebir, bu çerçevede bazı işler yapmaya başladıklarını söyledi. Özdebir, ”Biz Ankara’yı bir uluslararası hat haline getirip, bütün bağlantıların mümkün olduğu kadar Ankara’dan yapılması, Ankara’ya uçakları indirip Anadolu’ya ve Anadolu ötesine buradan dağıtılacağı bir merkez haline getirilmesini kararlaştırdık” dedi. 
 
THY ve Anadolu Jet’in buna dönük bazı stratejiler geliştirmeye başladığını anlatan Özdebir, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün uluslararası anlaşmalarda Ankara’ya uçuşları şart haline getirdiğini kaydetti. Özdebir, Devlet Hava Meydanları ve TAV’ın Ankara’daki havayolu trafiğinin geliştirilmesi için, bazı fedakarlıklar yaparak Ankara’ya uçan şirketlerin önünü açacak bir takım imkanlar sağladığını söyledi.
 
Yine Ankara’ya inen yolcuların gerek aktarma, gerek bekleme sürelerini iyi bir atmosfer ve konfor içerisinde gerçekleşmesini sağladıklarını da belirten Özdebir, Ankara’dan direkt uçuşların yapılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve Ankara’daki kamu kurum ve kuruluşlarının bu konuda yaptıkları katkılar hakkında bilgiler verdi.
 
Kendi tespitlerine göre Ankara’dan uçuşlarda yüzde 21’lik bir yolcu artışı bulunduğunu belirten Özdebir, Ankara’dan uçulan kentlerin sayılarının arttığını ve bunlara yeni ilaveler olduğunu kaydetti. Özdebir, ”Ankara’dan Cidde ve Medine, Batum, Londra’ya direkt uçuşlar eklendi. Direkt uçuş sayısı 20 idi 24 oldu” dedi. Özdebir, ”24 noktaya uçuşlar yapılıyor. Mesela bu yılın Ocak-Nisan dönemini kapsayan 4 aylık sürüde Ankara’dan bin 636 uçuş yapılmış, geçen sene bu sayı bin 480 idi” dedi.
 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, toplantıda yaptığı konuşmada 2011 yılı Nisan sonu itibariyle Ankara’ya 1 milyon 354 bin kişinin hava yoluyla gelip gittiğini belirterek, hedeflerinin Ankara’nın doğrudan uçuş sayısını daha da artırmak olduğunu bildirdi.
 
 
Vatandaş açısından bilgi edinmenin bir hak, vatandaşı yönetenler için de bilgi vermenin bir görev olduğunu belirten Çiçek, Türkiye’nin her alanda çok önemli bir değişimden geçtiğini kaydetti.
 
Bu değişimi en hızlı ve köklü şekilde yaşayan illerin başında Ankara’nın geldiğini dile getiren Çiçek, değişim ve dönüşümün doğru yönetilmesi ve bunun sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi için zaman zaman meslek kuruluşlarıyla toplantılar yaptıklarını ifade etti.
 
Ankara’nın başlangıçta bir sivil, asker, bürokrat şehri olduğunu, sonra açılan devlet üniversiteleriyle üniversite şehri haline geldiğini, daha sonra da sanayi şehrine dönüştüğünü kaydeden Çiçek, bugün Ankara’da 5 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu, burada yüzlerce fabrikanın ihracata çok büyük katkı sağladığını söyledi.
 
Çiçek, Ankara’nın yüksek teknolojinin kullanıldığı, teknoloji üreten ve pazarlayan, katma değeri yüksek ürünler üreten bir bölge haline gelmesini istediklerini, bu hedefin yakalanması için de devlet, hükümet ve meslek kuruluşlarının yapması gerekenlerin olduğunu kaydetti.
 
2023 vizyonuna katkı için Ankara’nın da hedeflerinin olması gerektiğini ifade eden Çiçek, kıtaları birbirine bağlan hızlı tren seferleri açısından bir kavşak noktası haline geldiğini söyledi.
 
Ankara-İstanbul, Ankara-Sivas hatlarının bitirilmesine çalışıldığını, Ankara-Konya hattında deneme seferlerinin yapıldığını, Ankara-İzmir hattı için de çalışmaların yapıldığını anlatan Çiçek, 2023’e gelindiğinde 11 bin kilometrelik bir hızlı demir yolu ağının bulunacağını, bunun kavşak noktasının ise Ankara olacağını bildirdi.
 
Savunma Sanayinin merkezi olarak Ankara’yı kararlaştırdıklarını belirten Çiçek, Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını karşılayacağını, 3 milyar dolarlık da savunma sanayi ürünü ihracatı yapacağını kaydetti.
 
Çiçek, 2016’ya kadar 6 milyar dolarlık yatırım yapacakları Ankara’yı marka şehir haline getirmek için ciddi bir gayretin olması gerektiğini, bu kapsamda Akyurt’a fuar merkezi yapılacağını, Ankara’nın sağlık merkezi haline getirileceğini söyledi.
 
Sağlık hizmetleriyle ilgili teknolojinin de Ankara’da üretilip, pazarlanacağını, bunun için çalışmaların belli bir aşamaya geldiğini kaydeden Çiçek, üniversitelerin bünyesinde bulunan tekno-parkların bilişim merkezleri haline getirileceğini bildirdi.
 
Bütün bunlar yapılırken Ankara’ya ulaşımın da kolay olması gerektiğini vurgulayan Çiçek, Ankara’ya havayoluyla gelen yolcu sayısının sürekli arttığını, 2011 yılı Nisan sonu itibariyle 1 milyon 354 bin kişinin Ankara’ya gelip gittiğini bildirdi. 
 
Havalimanının yapılması, siyaseten etkin bir hale gelinmesi ve sanayileşme noktasındaki gayretlerin Ankara’ya gelen yolcu sayısını artırdığını ifade eden Çiçek, hedeflerinin Ankara’nın doğrudan uçuş sayısın artırmak olduğunu kaydetti.