Ankara Makine İş Kümesi Bilgilendirme Günü - Ankara Sanayi Odası

Ankara Makine İş Kümesi Bilgilendirme Günü

Tarihi     : 21.11.2008
İşareti    : 5/5000 –
 4543
Yanıt      : dim@aso.org.tr


Sayın Üyemiz;

Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan Odamıza gelen yazıda, Türkiye’de rekabet gücü taşıyan sektörlerin kümelenme yaklaşımı ile geliştirilerek ulusal kümelenme politikasına temel teşkil etmesini ve nihai olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamasını teminen Dış Ticaret Müsteşarlığınca bir proje hazırlanmıştır. “Ulusal Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi”,  2007 yılının Mart ayında yürürlüğe konulmuştur. Türkiye’de iş kümeleri politikasının oluşturulmasını ve uygulanmasını mümkün kılacak kurumsal kapasiteyi oluşturmak amacıyla, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları kapsamında 6 Milyon Avro kaynak tahsis edilmiştir.  

Bu Proje kapsamında, küme haritalarının hazırlanması ve küme analizlerinin yapılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda, analizi ve yol haritaları hazırlanacak 10 küme ile BROP (Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı) Bölgesi’nde yer alan ve analizi yapılacak 10 küme tespit edilmiştir. “Ankara Makine İş Kümesi”, analizi ve yol haritaları hazırlanacak 10 küme içerisinde yer almakta olup; söz konusu Proje hakkında bilgi verilmesi ve Ankara’da yürütülmesi planlanan çalışmalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla 25 Kasım 2008 tarihinde “Ankara Makine İş Kümesi Bilgilendirme Günü” düzenlenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu Bilgilendirme Günü’ne katılımak isteyen üyelerimiz için adres bilgisi aşağıda bulunmakta olup, program ekte yeralmaktadır.  Detaylı bilgi, DTM İhracat Genel Müdürlüğü’nden (Tel: 222 08 51) temin edilebilir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası