Ankara Kalkınma Ajansı Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Ankara Kalkınma Ajansı Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

    8 Mayıs 2014

Tarih: 07.05.2014                                     
İşareti:  05/5000-1543
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Kalkınma Ajansı’ndan alınan bir yazıda, Ankara Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi tarafından Ankara’daki girişimci, işadamı ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla devlet destekleri ve teşvikler ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı organize edildiği belirtilmektedir.  Toplantının 14 ve 15 Mayıs 2014 tarihlerinde Başkent Öğretmenevi’nde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Bu toplantı ile sanayi ve tarım yatırımları, girişimcilik, Ar-Ge, dış ticaret, sosyal güvenlik gibi yoğun başvuru alan ve Yatırım Destek Ofisi’ne en çok sorulan devlet destekleri ve yatırım teşviklerine ilişkin en doğru kaynaklardan bilgilendirme yapılması ve ilgili kurum kuruluşlar ile destekler hakkında bilgi almak isteyenlerin bir araya getirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.
 
Programda sunumu yapılacak olan destek ve teşvik unsurlarının, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri tarafından gerçekleştirileceği, genel anlamda bilgi sunmanın yanında öncelikli olarak Ankara bölgesinde sağlanan veya Ankara bölgesindeki potansiyel yararlanıcıların faydalanabileceği destekleri kapsayacağı iletilmektedir.
 
Konuyla ilgilenen ve bu toplantıya katılmak isteyen üyelerimiz için bahse konu Toplantı Duyuru Metni ve Program ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası