ANKARA KALKINMA AJANSI 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

    9 Ocak 2018

İşareti : 05/5000-61
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Ankara Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı” ve “Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı” ile potansiyel yararlanıcılara toplam 15.000.000 TL tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

TR51/18/ÜTP referans numaralı İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı için uygun başvuru sahipleri, işletmeler (mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş ve olgunluk düzeyi TRL 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve üniversitelerdir.

Toplam bütçesi 10.000.000 TL olan ve asgari destek tutarı 25.000 TL, azami destek tutarı 500.000 TL olan Programın öncelikleri, ileri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi ile TGB, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin geliştirilmesidir.

Program kapsamında belirlenen asgari destek oranı %25, azami destek oranı ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %75 ve kar amacı güden kuruluşlar için %50’dir. Programa internet üzerinden son başvuru tarihi 9 Mart 2018 saat: 23:50, taahhütname e-imza / ıslak imzalı taahhütname son teslim tarihi 16 Mart 2018 saat: 17:00 olarak belirlenmiştir.

TR51/18/YEREL referans numaralı Yerel Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı için uygun başvuru sahipleri, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, üniversiteler, TGB’ler, kooperatifler ve birliklerdir.

Toplam bütçesi 5.000.000 TL olan ve asgari destek tutarı 25.000 TL, azami destek tutarı 500.000 TL olan Programın öncelikleri, yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi uygulamalar ile yerel ürünlerin markalaşmasında, ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesidir.

Program kapsamında belirlenen asgari destek oranı %25, azami destek oranı ise kar amacı gütmeyen kuruluşlar için %90 ve kar amacı güden kuruluşlar için %50’dir. Programa internet üzerinden son başvuru tarihi, 16 Mart 2018 saat: 23:50; proje dosyası son teslim tarihi 23 Mart 2018 saat: 17:00 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.ankaraka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinde yer almakta olup programlar hakkındaki sorular, tekliflerin internet üzerinden yapılacak son başvuru tarihlerinden 20 gün öncesine kadar e-posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderilebilecektir.

Programlara başvurular, www.ankaraka.org.tr adresinden ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü üzerinden elektronik ortamda yapılacak ve her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanacaktır.

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansa teslim edilecektir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmeyecek ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası