Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı

    19 Şubat 2014

Tarih: 19.02.2014
İşareti: 05/5000-614
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2014 yılı “İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (İLTEK)” kapsamında, 25 Şubat 2014 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında Odamız Zafer Çağlayan Meclis Salonunda ücretsiz bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.
 
İleri Teknolojilerde İhracat Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı (İLTEK), Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesini ve Ankara sanayisinin ileri teknolojili sektörlerinde üretim, pazarlama ve ihracat kapasitesinin artırılmasını amaçlamaktadır. Motorlu kara taşıtları, hava taşıtları, savaş araçları ve diğer ulaşım araçları, tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçler, makine ve ekipman, elektrikli teçhizat, silah ve mühimmat, kimyasallar, eczacılık ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler gibi ileri teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren firmaların tasarım, test, üretim, pazarlama kapasite ve yeteneklerinin desteklenerek ürün portföyünün geliştirilmesi ve bu sektörlerde üretim yapan firmaların ihracat kapasitesinin artırılması söz konusu projenin öncelikleridir. 15.000.000 TL toplam bütçesi olan bahse konu projeye, gerçek kişiler hariç tüm işletmeler, OSB’ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüleri, teknoparklar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ihracatçı birlikleri başvuru yapabilmektedir.
 
Üyelerimiz için oldukça faydalı olacağı düşünülen söz konusu toplantıya katılım talebinizi 24 Şubat 2014 tarihinde kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne ( Tel: 417 12 00 / 1212 – 1211 / Eposta: dim@aso.org.tr)  iletmeniz hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası