Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi Hk.

Tarihi : 29.03.2011
İşareti : 4/5000 –1047
Yanıt : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
2011 Yılı Yatırım Programında 1994E010180 proje numarasıyla yer alan ve birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi kapsamında bulunan İnönü-Vezirhan ve Vezirhan-Köseköy yapım işleri projelerinde sözleşme bedelinin %40’ı kadar iş artışına izin verilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı’nın 22/02/2011 tarihli ve 188 sayılı yazısı üzerine, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 24. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 07/03/2011 tarihinde kararlaştırılan, “07/03/2011 Tarihli ve 2011/1511 Sayılı Kararnamenin Eki Karar” 29.03.2011 tarih ve 27889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası