Ankara İş Dünyası Platformu ASO’nun Öncülüğünde Kuruldu - Ankara Sanayi Odası

Ankara İş Dünyası Platformu ASO’nun Öncülüğünde Kuruldu

    24 Mart 2010

 
ANKARA İŞ DÜNYASI ÖRGÜTLERİ
ASO’NUN ÖNCÜLÜĞÜNDE  GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU KURDU
 
 
Ankara’da kurulmuş iş dünyası örgütleri, Ankara Sanayi Odası’nın öncülüğüyle “Ankara İş Dünyası Platformu” adıyla bir güçbirliği platformu kurdular. Platformun Başkanlığını Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yapacak.  Platformun Başkan Yardımcılığına ise TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak seçildi.
 
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’in   ev sahipliğinde 23 Mart 2010 tarihinde ilk toplantısını  yapan “Ankara İş Dünyası Platformu” şu örgütlerden oluşuyor:
 
Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV),  Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD), Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSİAD), Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, Ankara Genç Girişimciler Kurulu, Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD),  Ankara Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD), Kazan Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD), Ankaralı Sanayici ve İşadamları Derneği (ASAD), Genç Girişim ve Yönetişim Birliği (GGYB), Hasanoğlan Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD), MÜSİAD Ankara Şubesi,  Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticiler Derneği (ORSİAD), Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD),  Sincan Etimesgut Sanayici ve İşadamları Derneği (SİSİAD), TÜGİAD Ankara Şubesi.  
 
ASO Başkanı Nurettin Özdebir, platformun kuruluşu nedeniyle yaptığı açıklamada sivil toplum örgütlerinin çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çekerek, “21. yüzyıl, sivil toplum örgütlerinin dönemi olacak. Yarattığımız bu güçbirliğiyle Ankara için bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum.
Bütün çabalarımız Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında Ankara’yı dünyanın en önemli başkentleri arasına sokmak için olacaktır.” Dedi.
 
Özdebir, İller Arası Rekabetçilik Endeksine göre Ankara’nın İstanbul’dan sonra ikinci sırada olduğunu belirterek, “Ankara beşeri sermaye ve yaşam kalitesi endeksine göre ise birinci sırada. Bu avantajlı yanlarımızı mutlaka öne çıkaracak çalışmalar yapmalıyız. “diye konuştu.
 
Erişilebilirlik endeksinde ise Ankara’nın  beşinci sırada olduğunu vurgulayan Özdebir, “En olumsuz gözüken yanlarımızdan biri bu.  Bu olumsuzluğu gidermek için iki önemli nokta var. Bunlardan birincisi mutlaka demiryolu taşımacığılını geliştirmeliyiz. İkincisi ise Ankara’dan yurt dışına yapılan direk uçuşların yetersizliği. Global dünyada direk uçulamayan yere köy gözüyle bakılıyor. Direk uçuş için yaptığımız çabalar olumlu sonuç vermeye başladı.  Ama yeterli deği, direk uçuş sayısının çok daha fazla artırılması gerekli” dedi.
 
Özdebir, Ankara İş Dünyası Platformu’nun, bazı bankaların İstanbul’a gitme süreciyle başlayan  Ankara’nın kayıplarını durduracak ve bunları telafi edecek çalışmalara imza atacağına inandığını da sözlerine ekledi.