ANKARA İŞ DÜNYASI PLATFORMU ASO’DA TOPLANDI - Ankara Sanayi Odası

ANKARA İŞ DÜNYASI PLATFORMU ASO’DA TOPLANDI

    2 Temmuz 2010

ANKARA İŞ DÜNYASI PLATFORMU ASO’DA TOPLANDI
 
Ankara İş Dünyası Platformu: Terörün amacı demokratikleşmeye darbe vurmak
 
Platform, Ankara’nın Expo 2020 adaylığını desteklerken,  Bilişim Vadisinin Ankara’da kurulması için her türlü desteğe vermeye hazır olduğunu da açıkladı.
 

 
Ankara Sanayi Odası’nın öncülüğünde oluşturulan ve Ankara iş dünyası örgütlerinden oluşan “Ankara İş Dünyası Platformu”   ASO Başkanı Nurettin Özdebir başkanlığında toplandı.  Toplantıya, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV),  Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD), Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSİAD), TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu, Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD),    İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED), Kazan Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD), Ankara Sanayici ve İşadamlerı Derneği (ASİAD),Ankaralı Sanayici ve İşadamları Derneği (ASAD), Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD),Genç Girişim ve Yönetişim Birliği (GGYB), Hasanoğlan Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD), MÜSİAD Ankara Şubesi,  Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticiler Derneği (ORSİAD), Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD),  Sincan Etimesgut Sanayici ve İşadamları Derneği (SİSİAD), TÜGİAD Ankara Şubesi başkan ve temsilcileri katıldılar.
 
 Platformun bugün ASO’da gerçekleşen  toplantısında, son haftalarda ülkemizde ve Ankara’da yaşanan olaylar değerlendirildi.  Toplantı sonrasında yapılan açıklamada “son haftalarda terör olaylarında yaşanan artışın amacının, demokratikleşme sürecini sekteye uğratmak” olduğu vurgulanarak “terörün bu amacına ulaşmasına izin vermemek için terörle kararlılıkla mücadele edilirken demokratikleşme çalışmalarına da hız verilmesi gerektiği” belirtildi. Açıklamada, terör sorununun çözüm yerinin TBMM olduğu vurgulanarak, parti liderlerinin süratle bir araya gelmesi gerektiği ifade edildi.
 
Terörün şiddetle lanetlendiği açıklamada “insan hak ve özgürlüklerinin sınırları genişledikçe, terörün beslendiği alanın da daralacağı” ifade edilerek, “demokratikleşme yönünde atılan son adımlar doğu ve güneydoğu bölgelerinde bir iyimserlik ve umut havası doğurmuş ve bu gelişme terör örgütünü telaşlandırmıştır. Bu nedenle demokratikleşme yönündeki adımlara yılmadan devam edilmeli ve uygulamalardaki yanlışlıklar da giderilmelidir” denildi.
 
Platformunun açıklamasında Ankara’ya ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği ve EXPO 2020’in Ankara’da düzenlenmesi için yapılan çalışmalara destek verileceği de belirtildi. Açıklamada, Hükümetin Bilişim Vadisi için yer seçiminde Ankara’nın üstünlüklerinin gözardı edildiği ifade edilerek “Ankara ülkemizin en iyi üniversitelerini, savunma sanayii, elektronik sanayii, makine sanayii gibi ileri teknoloji kullanan sektörleri ve faaliyet gösteren teknokent ve teknoparkları ile Bilişim Vadisi için en uygun şehirdir. Ankara yerine nüfus ve sanayi yoğunluğu zaten yüksek olan bir ilin Bilişim Vadisi için seçilmesi doğru değildir. Yerli yazılıma en çok ihtiyaç duyan savunma sanayinin ve yazılım sektörünün Ankara’da yoğunlaşmış olması, ayrıca nitelikli insan kaynağı, Ankara’nın bilişim vadisi için en  uygun il olduğunu göstermektedir.  ” denildi.