Ankara İli Entegre Çevre Yönetimi Eğitim Projesi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ankara İli Entegre Çevre Yönetimi Eğitim Projesi Hk.

Tarihi     : 02.06.2011
İşareti    : 4/5000-1800
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Ankara Sanayi Odası ve Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü) işbirliği ile “ANKARA İLİ ENTEGRE ÇEVRE YÖNETİMİ EĞİTİM PROJESİ”  planlanmış ve yürütülmeye başlanmıştır. Proje; Ankara’daki OSB.’lerden başlamak üzere tüm taraflara çevre mevzuatı ve uygulamaları konusunda ihtiyaca yönelik bir dizi eğitimleri içermekte olup, projenin temel amacı, Çevre Mevzuatı referans alınarak tüm tarafların farkındalığının yükseltilmesi, çözüm amaçlı uygulamaların paylaşılması, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne destek olunması ve sektörel hedeflerin belirlenmesine temel oluşturmaktır. Eğitimler,  İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü’nce verilecektir.
 
Proje kapsamında gerçekleştirilen ilk üç eğitimin konuları; Çevre Mevzuatına Genel Bakış ve Türk Çevre Hukukundaki İdari ve Adli Nitelikteki Yaptırımlar, Çevre Denetimleri ve  Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar şeklinde belirlenmiştir. İlk eğitim 16.03.2011 tarihinde  Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi, ikincisi 20.04.2011 tarihinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, üçüncüsü 11.05.2011 tarihinde Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilmiştir.
 
Proje kapsamında gerçekleştirilecek dördüncü eğitim Sanayi Tesisleri Açısından Çevre Kanunu ve Entegre Atık Yönetimi başlığı altında planlanmış olup Atık Yönetimine İlişkin Genel Esaslar ve Atık Yönetimi Uygulamalarında Temel İşlemler konularına yönelik olarak hazırlanmıştır.
 
Dördüncü eğitim 08.06.2011 tarihinde Ankara Sanayi Odası Zafer Çağlayan Meclis Salonunda Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nurettin ÖZDEBİR, Ankara Vali Yardımcısı Sayın Mehmet KURT, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Lütfi AKÇA’nınkatılımı ile  09.30 -16.30 saatleri arasında  gerçekleştirilecektir.
 
Katılım sertifikası ve organizasyon için aşağıdaki iletişim adreslerine katılımcı bilgilerinin ve sayısının bildirilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Eğitim Bilgileri
 
Eğitim Yeri : Ankara Sanayi Odası Zafer Çağlayan Meclis Salonu Atatürk Bulvarı No:193 Kavaklıdere / ANKARA
Eğitim Tarihi/Saati : 08.06.2011 / 09:30 – 16:30
İrtibat Bilgileri : Deniz Genç, Şakir Ergün  (0312) 2670000-144/141
 
Eğitim salonu girişinde  sınırlı sayıda tanıtım standı  verilecektir. Çevre sektöründe hizmet veren tüm firmalar müracaat edebilir. Stantlar başvuru sırasına göre verilecektir. Başvurular eğitim irtibat bölümüne yapılacaktır.