Ankara İli Entegre Çevre Yönetimi Eğitim Projesi (3. Eğitim) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ankara İli Entegre Çevre Yönetimi Eğitim Projesi (3. Eğitim) Hk.

Tarihi     : 03.05.2011
İşareti    : 4/5000-1479
Yanıt      : gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
İlimizde faaliyet gösteren tüm işletmeler için yeni bir kavram olan çevre yönetimi ile ilgili gerek teorik gerekse de pratik bilgi desteğine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Ayrıca; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda, “Çevreye Karşı Suçlar” başlığı altında 2872 sayılı Çevre Kanunu ile belirlenen idari yaptırımların yanı sıra, adli yaptırımlar da ön görülmüştür.
 
Bu sebepler doğrultusunda, Ankara Sanayi Odası ve Ankara İl Çevre ve Orman Müdürlüğü (Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü) işbirliği ile “ANKARA İLİ ENTEGRE ÇEVRE YÖNETİMİ EĞİTİM PROJESİ”  planlanmış ve yürütülmeye başlanmıştır
 
Proje; Ankara’daki Organize Sanayi Bölgelerinden başlamak üzere tüm taraflara çevre mevzuatı ve uygulamaları konusunda ihtiyaca yönelik bir dizi eğitimleri içermekte olup, projenin temel amacı, Çevre Mevzuatı referans alınarak tüm tarafların farkındalığının yükseltilmesi, çözüm amaçlı uygulamaların paylaşılması, uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne destek olunması ve sektörel hedeflerin belirlenmesine temel oluşturmaktır. Ankara İli Entegre Çevre Yönetimi Eğitim Projesi,  2011 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olup söz konusu eğitim takip eden yıllar içinde çalışma programına alınacaktır. Eğitimler,  İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü’nce verilmektedir. Projenin ilk eğitimi 16.03.2011 tarihinde ASO 1. Organize Sanayi Bölgesinde, ikinci eğitim 20.04.2011 tarihinde Ostim Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilmiştir. 
 
Proje kapsamında planlaması yapılan üçüncü eğitim konuları, sektör talepleri ve öngörüler doğrultusunda ilk iki eğitimle  aynı olmak üzere; Çevre Mevzuatına Genel Bakış ve Türk Çevre Hukukundaki İdari ve Adli Nitelikteki Yaptırımlar, Çevre Denetimi (Çevre görevlisi, çevre danışmanlık hizmetleri, iç tetkik, raporlama vb.), Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar şeklinde belirlenmiştir.
 
Üçüncü  eğitim 11.05.2011 tarihinde Başkent Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Binası Konferans Salonunda 10.00-16.30 saatleri arasında yapılacaktır. Katılım sertifikası ve organizasyon için aşağıdaki iletişim adreslerine katılımcı bilgilerinin ve sayısının bildirilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
Eğitim Bilgileri:
 
Eğitim Yeri : BAŞKENT Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Binası Konferans Salonu Malıköy/Temelli/ANKARA
Eğitim Tarihi/Saati : 11.05.2011 / 10.00-16.30
İrtibat Bilgileri : Dilek Özbek (0312) 640 11 00
 
Eğitim salonu girişinde  sınırlı sayıda tanıtım standı  verilecektir. Çevre sektöründe hizmet veren tüm firmalar müracaat edebilir. Stantlar başvuru sırasına göre verilecektir. Başvurular eğitim irtibat bölümüne yapılacaktır.