Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi - Ankara Sanayi Odası

Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi

    14 Kasım 2012

Tarihi : 16.11.2012
İşareti : 08/5000
İrtibat : abkuruluankara@gmail.com / www.ab.gov.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Ankara ilinde uygulanmak üzere Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde “Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi” geliştirilmiş ve 27 Mart 2012 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile uygulamaya konmuştur. Söz konusu proje ile Ankara ilindeki kurum ve kuruluşların AB ile ilgili konularda idari kapasitesinin güçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bir dizi faaliyet ile projenin hedef kitlesinde yer alan kurumların, Avrupa Birliği hibe kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanması amaçlanmaktadır.
 
Bu doğrultuda geçtiğimiz aylarda AB Mali Yardımları ve Birlik Programlarına ilişkin bilgi günleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bilgi günleri, 11 Aralık 2012 Salı günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda (Hipodrom Cad. No: 5 Yenimahalle/ANKARA) düzenlenecek olan “Hayatboyu Öğrenme Programı Bilgi Günü” ile devam edecektir. Bilgi notu ve taslak programı ekte sunulan bilgi gününe katılım sağlanmak istenmesi durumunda Ek-3’de yer alan ve www.ab.gov.tr (AB Süreci ve İllerimiz – Ankara AB’ye Hazırlanıyor Projesi) internet adresinden erişim sağlanabilen katılım formunun doldurularak en geç 7 Aralık 2012 tarihine kadar abkuruluankara@gmail.com e-posta adresine veya 03123066657 faks numarasına iletilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
                                                                                                                
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
EKLER: