Angola İle Ülkemiz Arasındaki Ticari Ve Ekonomik İlişkilere Yönelik Görüş Ve Öneriler - Ankara Sanayi Odası

Angola İle Ülkemiz Arasındaki Ticari Ve Ekonomik İlişkilere Yönelik Görüş Ve Öneriler

    17 Nisan 2015

Tarih: 15.04.2015 
İşareti: 05/5000-955
İrtibat:dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıda, Ekonomi Bakan Yardımcımız Sayın Adnan Yıldırım başkanlığında, 28 Nisan-1 Mayıs 2015 tarihlerinde Angola’ya yönelik bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlandığı belirtilmektedir. Söz konusu ziyaret kapsamında, Sayın Bakan Yardımcımızın resmi temaslarda bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörüldüğü iletilmektedir.
 
Ziyarete ilişkin hazırlıklarda yararlanılmak üzere, Angola ile ülkemiz arasındaki ilişkilere yönelik olarak gündeme getirilmesinde fayda görülen hususları içeren bir bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.
 
Bu bağlamda konu ile ilgilenen üyelerimiz görüş ve önerilerini en geç 17 Nisan 2015 Cuma günü öğlene kadar DEİK’e (afrikabolgesi@deik.org.tr) iletmeleri hususunu  bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası