Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E:2013/53,K:2013/81 Sayılı Kararı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E:2013/53,K:2013/81 Sayılı Kararı Hk.

Tarihi  : 22.11.2013
İşareti : 4/5000-3908
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Anayasa Mahkemesinin 18/6/2013 Tarihli ve E: 2013/53, K: 2013/81 Sayılı Kararı” 22.11.2013 tarih ve 28829 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası