Anadolu Yaklaşımı Kanunu ile ilgili bilgi Talebi -ACİL- - Ankara Sanayi Odası

Anadolu Yaklaşımı Kanunu ile ilgili bilgi Talebi -ACİL-

Tarihi     : 05.08.2008
İşareti    : 5/5000 – 3300
Yanıt      : dim@aso.org.tr

 


Sayın Üyemiz;

 

Anadolu Yaklaşımı olarak anılan ve 30 Aralık 2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkunda Kanun” ile ilgili Odamızdan yeniden görüş talep edilmektedir. Bu bağlamda, siz üyelerimizin gerek başvuru aşamasında, gerekse uygulama sırasında yaşadığınız sorunların ve sıkıntıları, gerekli mercilere iletilmesini teminen en geç 8 Ağustos 2008 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamız Dış İlişkiler ve İş Geliştirme Müdürlüğü’ne (e-posta: dim@aso.org.tr ) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

Ankara Sanayi Odası