Amman’da Düzenlenecek Konferans Hk. - Ankara Sanayi Odası

Amman’da Düzenlenecek Konferans Hk.

    2 Aralık 2010

Tarihi     : 01.12.2010                                 
İşareti    : 03/5000-3956
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, 5-7 Aralık 2010 tarihleri arasında Amman’da “Trade with no borders” isimli bir e-ticaret konferansı düzenleneceği ve konferansa Arap ülkelerindeki Sanayi ve Ticaret Odaları, üniversite, banka ve ilgili firmaların katılacağının ifade edildiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, söz konusu konferansa ilişkin detaylı bilgiye www.arabe-commerce.org adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası