AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN İRAN’A YÖNELİK YAPTIRIMLARI - Ankara Sanayi Odası

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN İRAN’A YÖNELİK YAPTIRIMLARI

    6 Kasım 2018

İşareti : 05/5000-2790
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına atfen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından 16 Ekim 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasıyla, “Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü (DMO) altında hareket eden paramiliter örgüt olarak adlandırılan “Besic Direniş Günü (Basij Resistance Force)” ve adı geçen örgütün ticari faaliyetlerini yürüten şemsiye kuruluş olduğu belirtilen “Bünyat Taavün Besiç (Bonyad Taavon Basij)” ile bunlarla bağlantılı 20 İran şirketi ve mali kuruluşun “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist (SDGT)” listesine dahil edildiği ve bu kuruluşlara yaptırım uygulanması kararı alındığı bildirilmiştir.

Yazıda devamla konuya ilişkin olarak, ABD Büyükelçiliği ve yetkilisi tarafından söz konusu kuruluş ve şirketin mali varlıklarının dondurulacağı, ABD vatandaşlarının bu şirketler ile ticari işlem yapmalarının yasaklandığı, bu işlemlere giren üçüncü ülke vatandaşlarının da ikincil yaptırımlara tabi olabilecekleri belirtilmektedir. Özellikle, bahse konu kuruluşlar arasında yer alan ve ülkemizde üç şubesi bulunan Bank Mellat bakımından ilgili kurumların uyarılması istenmiş, ABD’nin beklentisinin söz konusu şubelerin kapatılarak adı geçen kuruluş ve şirketlere ülkemiz tarafından da yaptırım uygulanması olduğu ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’a yönelik yaptırım kararları ülkemiz bakımından hukuki bağlayıcı nitelikte olup, ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından uygulanması zorunludur.

Buna mukabil, ABD ve AB’nin kabul ettikleri tek taraflı yaptırım karar ve uygulamalarının Türkiye açısından hukuki bağlayıcılığı bulunmamakta, ancak ABD yaptırımlarını sınır aşar nitelikte uyguladığı cihetle, yaptırım altına alınacak kişi ve kuruluşlarla iş akdine girecek firma ve kuruluşlarımızın da dolaylı olarak yaptırımdan etkilenme olasılığının söz konusu olduğunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :SDGT listesine dahil edilen ve yaptırım uygulanacak 20 İran şirketinin listesi (29 sayfa)

antalya escort