Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı - Ankara Sanayi Odası

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

    4 Nisan 2016
Tarih: 04.04.2016
İşareti: 05/5000-791
İletişim: dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, üyelik sürecinde bulunduğumuz Avrupa Birliği’nin ambalaj atıklarının yönetimindeki genel esaslarının belirlendiği Ambalaj ve Ambalaj Atıklarına İlişkin 94/62/EC sayılı Direktifi ile revizyonlara ve yeni gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacı başta olmak üzere, hali hazırda uygulanmakta olan ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının veriminin ve etkinliğinin arttırılmasını sağlamak için “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı”nın taraflarınca hazırlandığı ifade edilmektedir. <div”>
 
Söz konusu taslak, TOBB ana sayfasında (http://www.tobb.org.tr) “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2016 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 06.04.2016 tarihi mesai saati sonuna kadar ticaret@aso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası