AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA

 

Tarihi : 17.10.2016

İşareti : 4/5000-2034

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

 

Sayın Üyemiz;  

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmalarının veriminin arttırılması ve ilgili Avrupa Birliği Direktifi ile bu direktifteki revizyonlara ve gelişmelere uyum sağlanabilmesi amacıyla taraflarınca Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde revizyon çalışması başlattıkları, hazırlanan Taslak Yönetmeliğin 23.03.2016 tarihinde görüşe açıldığı hatırlatılmaktadır.

 

Yazıda devamla, Yönetmelik Taslağı’na ilişkin görüşlerin Bakanlık tarafından değerlendirilmiş olup, görüşlerin değerlendirilmesi ile oluşan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Taslağı”nın son hali Bakanlığın web sayfasında yer almakta olduğu belirtilmektedir. (http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=65024)

 

Ayrıca, Taslak Yönetmeliğin son halinin ilgili taraflarla bir kez daha değerlendirilebilmesi amacıyla; belediyeler, ekonomik işletmeler, yetkilendirilmiş kuruluşlar, sanayi işletmeleri ve lisanslı tesislerin katılımı ile Müsteşar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK’ün başkanlığında, 20.10.2016 tarihinde saat 14:00’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmet binası (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir devlet Yolu Dumlupınar Bulvarı 9.km No:278 Çankaya/ANKARA) Konferans Salonunda bir Değerlendirme Toplantısı yapılacağı bildirilmiştir.

 

Bu kapsamda, yukarıda  söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin iletişim bilgilerini en geç 19 Ekim 2016 Çarşamba Günü saat 13:00’a kadar, hande.mertyurek@tobb.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası