AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HK. - Ankara Sanayi Odası

AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HK.

Tarihi     : 07.11.2008
 İşareti    : 4/5000 –  4379
 Yanıt      : teknik@aso.org.tr

 

Sayın Üyemiz, 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan

– “ AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ”

 06.11.2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. İlgili tebliğe  http://rega.basbakanlik.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası