Ambalaj Atıkları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Ambalaj Atıkları Hk.

    11 Şubat 2011

Tarihi     :11.02.2011
İşareti    :4/5000-457
Yanıt      :
gokcen.celik@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen bir yazıda, Uşak Ticaret Borsası tarafından Türkiye Odalar be Borsalar Birliği’ne intikal eden, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında piyasaya süren işletmelere kod numarası ve şifre alımları için İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin döner sermaye hesabına ödedikleri 500 (beş yüz) TL ücretin yüksek olduğu belirtilerek, şirket sahiplerini mağdur ettiğinden bahisle bu rakamın makul bir seviyeye çekilmesi talep ettiği ve konunun Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Çevre ve Orman Bakanlığına iletildiği bildirilmiştir.
 
Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Şube Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazıda; Yönetmeliğe göre piyasaya süren veya ambalaj üreticisi konumunda olan firmalar kod numarası ve şifrelerini, 01.01.2011 tarihi itibarı ile her hangi bir bedel ödemeden bulundukları ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alabilecekleri, ekonomik işletmeler almış oldukları kod numarası ve şifre ile internet aracılığı ile atık ambalaj yazılım programından her yıl şubat ayı sonuna kadar bildirim ve belgeleme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası