Amatör Denizci Belgesi - Ankara Sanayi Odası

Amatör Denizci Belgesi

    5 Kasım 2018

Sayı : 08/5000-2767
Konu : Amatör Denizci Belgesi
Sayın Üyemiz,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan bir yazıda, özel tekneleri kullanmak için verilen Amatör Denizci Belgesi almak isteyen üyelerimize Bakanlık tarafından ücretsiz olarak yarım gün içinde temel eğitim verilerek sınav yapılacağı, sınavda başarılı olanlara ise söz konusu belgenin verileceği belirtilmiştir.

Amatör Denizci Belgesi ile ticari amaç olmaksızın münhasıran gezi, eğlence, spor ve amatör balıkçılık gibi faaliyetlerde kullanılan, ulusal standarda göre ölçüldüğünde boyu (LH) 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, mülkiyeti gerçek kişilere veya faaliyet konusu su sporları olan dernek veya vakıflara ait tekneler ile bu şartlardan bir veya birkaçını haiz olmamakla birlikte, bağlama kütüğüne kayıtlı olup özel tekne ruhsatnamesi almış olan tekneler kullanılabilir.


Bu kapsamda Amatör Denizci Belgesi almak isteyen üyelerimizin 8 Kasım 2018 Perşembe gününe kadar ekte yer alan formu doldurarak Odamıza (Deniz TUTAŞ, tel: 0312 417 12 00 -1323, e-posta:deniz.tutas@aso.org.tr) iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek :Katılım Formu (1 sayfa)

antalya escort