Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıkların Yönetimine İlişkin Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıkların Yönetimine İlişkin Tebliğ Hk.

Tarihi : 29.01.2015
İşareti : 04/5000-243
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıkların Yönetimine İlişkin Tebliğ”e ait taslak metnin http://www.csb.gov.tr/gm/cvgm adresinde “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yer aldığı bildirilmektedir.
 
Anılan Tebliğ taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinizin, aynı adreste yer alan görüş formuna işlenmiş olarak en geç 16.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası